KÄLLA: Naturens år – 2009
I år är det 100 år sedan Sveriges – och Europas – första nationalparker invigdes och den första naturskyddslagen antogs. Denna milstolpe för naturvården uppmärksammas runt om i landet med en mängd evenemang, guidade utflykter, konferenser med mera i såväl skyddade som andra fina naturområden.

skogensdagflicka550

Ett 20-tal intresseorganisationer och myndigheter samverkar kring Naturens år 2009. Det är ideella naturvården, myndigheter och turistföretag. Naturens År uppmärksammas med perspektiv på såväl historien som nutiden och framtiden.

– Symbolen för Naturens år är en fjäril med träd och människor i vingarna. Vi vill visa på betydelsen av att människan och naturen kan fungera ihop, att vi tar den hänsyn som behövs genom en aktiv naturvård och hållbart nyttjande, säger Eva Smith, vikarierande generaldirektör för Naturvårdsverket.

Fjärilen och den gemensamma webbplatsen naturensår.se ska lyfta Naturens år. Webbplatsen, som öppnar i samband med invigningen 12 februari, ska innehålla kalendarium och artiklar om natur och naturvård.

Upplevelser

En av organisationerna i Naturens år är Svenska Turistföreningen, som under snart 125 år väglett naturbesökare över hela landet.

– För oss betyder Naturens år att fler kommer att upptäcka de miljöer som är unika för vårt land. Vi tror att människor påverkas starkt av att själva uppleva naturen där den är som skörast och att det ger ett helt nytt engagemang för att skydda den för eftervärlden, säger Yvonne Arentoft, VD för Svenska Turistföreningen.

Naturskyddsföreningen, som också fyller 100 år i år, är med i samverkan kring firandet av Naturens år.

– Det har varit ett envist strävande från den ideella rörelsen att skydda naturvärden under 100 år. Vi har haft stora framgångar med havsörnen och pilgrimsfalken och varje kvadratkilometer som skyddats är en seger. Men värdefull natur hotas fortfarande så arbetet med att skydda områden och arter måste stärkas, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturens år kommer att speglas i utställningar på Skansen och Naturhistoriska Riksmuseet. Riksutställningar planerar att turnera i landets skolor och naturum. Utställningarna görs i samarbete med Naturvårdsverket.

Höjdpunkter under Naturens år

Naturens år kommer att uppmärksammas hela året med aktiviteter av organisationerna. För den intresserade allmänheten blir det störst utbud under senvåren – sommaren – tidig höst. Många guidade utflykter förbereds.

Nationalparkernas dag 24 maj. Det är då är exakt 100 år sedan riksdagen beslutade om de första nio nationalparkerna. Det kommer att firas i såväl svenska som andra europeiska nationalparker, samt i andra fina naturområden. Vandringar, båtfärder, kolbullar med mera.

Hela sommaren. Utställningar på Skansen, Naturhistoriska Riksmuseet, Vandringar, utflykter i hela landet, såväl nationalparker som oskyddade fina områden.

Läs mer om alla aktiviteter på http://www.naturensar.se/sv/

Alla dessa ingår

I samverkansgruppen för Naturens år ingår:

Intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Turistföreningen, Svenska Ekoturismföreningen, Studiefrämjandet, Svenska Botaniska Föreningen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Myndigheter: länsstyrelserna, Naturvårdsverket, , Miljödepartementet, Naturhistoriska riksmuseet, Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, ArtDatabanken, Centrum för naturvägledning.

Övriga: Kungl. Vetenskapsakademien, Skansen, Stiftelsen Tyrestaskogen, Upplandsstiftelsen, Skärgårdsstiftelsen, Västkuststiftelsen.
SLUT KÄLLA

På Hittaupplevelse.se finner du också en del naturupplevelser