Att köpa upplevelser istället för prylar leder till större glädje pekar en ny studie på. Att köpa en teaterbiljer eller att äta ute gav större tillfredställelse därför att viktigare behov tillfredställdes. Hur stor summa som spenderades hade mindre betydelse.
I studien fick deltagarna skriva ner reflektioner och svar på frågor om färska köp de gjort. Resultaten indikerade att upplevelser gav större lycka både när köpt åt sig själva respektive åt andra. Upplevelsere gav mer lycka oavsett hur stor summa det handlade om och oberoende av vilken inkomst konsumenten hade.

Läs mer om undersökningen här