Ett klick för skogen är en stiftelse som samlar in pengar via Internet för att köpa upp och bevara gammal skyddsvärd skog i Sverige.


Stiftarna Jenny & Ann vid invigningen i Årrenjarka,  Foto: Camilla

Att få vandra i en gammelskog är en underbar upplevelse som varje sann naturmänniska ( Och björn) säkert kan instämma i.


Björn på strand, Foto:Pär Domeij

Två gammelskogar som numera skyddas är Årrenjarka och Verle gammelskogar.

Årrenjarkas vackra och biologiskt värdefulla gammelskog hade blivit avverkad om det inte varit för” Ettklickförskogens” agerande.
Genom ”Ett klickförskogens”  insamling till förmån för Årrenjarkas gammelskog har denna värdefulla skog blivit bevarad för alltid.


Vägen över Saggat sjön till skogen i Årrenjarka Foto: Ann Rask

Årrenjarkas gammelskog är belägen 10 mil väster om Jokkmokk. Lokalt kallas den här platsen för ”Änamusskogen”. En detaljerad karta finns att ladda hem på Ettklickförskogens egna hemsida som du finner adressen till längst ner på denna sidan..

Djur & växtliv:
I skogen finns t ex sidensvans, lavskrika, tjäder, tretåig hackspett, korsnäbbar, storlom, älg, ren, lo, järv och björn. Många av de svampar och lavar som kräver en skog med både riktigt gamla träd, döda träd och omkullfallna träd finns här. Exempel på dessa är blåslav, gammelgranskål, vitskaftad svartspik, violmussling, rosenticka, ostticka, sprickporing, dvärgbägarlav, brosklaven, luddlav, kötticka och vitmosslav.
skogen

Verle gammelskog
Även Verle Gammelskog hade gått till avverkning om det inte varit för ”Ettklickförskogens” kamp och alla de som sponsrat med medel..


Verles gammelskog, Foto: Jukka Lausmaa

Skogen består av ett större sammanhängande äldre barrskogsområde med inslag av björk och en. Enstaka rönn, al och ek finns också. I skogen finns en dalgång med en liten bäck som omges av äldre, fuktig och olikåldrig blandskog som övergår i sumpskog med gran och al. Men finner också blåbärsgranskogar och en hel del hällmarksskogar, främst vid skogssjöarna.

Hjälp nu ”Ettklickförskogen” att få in medel så de kan fortsätta detta viktiga arbete att skydda våra sista Gammelskogar!

Det finns flera möjligheter att hjälpa till. Mer information får du på deras hemsida. Gå in i dag och ”Klicka för skogen” eller handla ett träd eller något annat i deras shop!

Läs mer på deras hemsida här: http://www.ettklickforskogen.se/