Stig-Anders Svensson som blivit känd som Hästmannen, har fått djurförbud. Hästmannens liv har filmats av dokumentärfilmaren Peter Gerdehag.

Stig-Anders Svensson har ardennerhästarna Linda, Sally och Mona, men från och med den 15 oktober 2010 får han inte ha dem kvar. I juni i år gjordes den senaste inspektionen och enligt länsstyrelsen såg det då bra ut. Men enligt länsstyrelsen i Jönköping kommer det en vinter också och de tror inte att han kan sköta dem under vintern och beslutar därför om djurförbud. Grunden till beslutet är en inspektion som gjordes i april förra året. Idag har Hästmannen har nu även flera frivilliga som hjälper till med hästarna under vintern för att Länsstyrelsen inte ska ha något att anmärka på.

Jag vill på detta sätt hjälpa ”Hästmannen” Stig-Anders Svensson. Genom att här på min blogg uppmärksamma detta märkliga fall. Märkligt för att myndigheterna mot många medborgares innersta önskan, tänker ta ”Hästmannens” hästar från honom för att avliva dem!

Om ni inte sett filmen om Hästmannen så gör det. Se hans kärlek till sina hästar. På Facebook görs det nu en massiv insats för att påverka Länsstyrelsen i Jönköping att upphäva sitt beslut. Här är adressen; http://www.facebook.com/pages/Lat-Hastmannen-behalla-sina-hastar/132107320169250

LITE OM FILMEN ”HÄSTMANNEN”

En djupt mänsklig naturdokumentär av den uppmärksammade filmaren och fotografen Peter Gerdehag i samarbete med redigeraren Tell Johansson.


Foto:  © Patrik Jonsson

STIG-ANDERS LIV STYRS av Vår Herre och en djupt rotad tradition. Han lever ensam på familjegården i Råskog i djupaste Småland, en bärare av gamla jordbruksmetoder som förkastats och sen länge glömts i granngårdarna.


Stig-Anders, ”Hästmannen” och hans ”Flickera”, Foto © Peter Gerdehag

ÖVERALLT PÅ STIG-ANDERS GÅRD finns det hästar, hästar som plöjer, hästar som betar med korna, hästar som drar timmer i skogen, den skog som han försöker hålla så prydlig som vore det en park och inte ett stycke natur.


Foto © Peter Gerdehag

SÅ KOMMER STORMEN, som över en natt förändrar Stig-Anders stilla liv till ett drama på liv och död. Med snön piskande i ansiktet försöker han rädda det sista höet, som fått stå ute alldeles för länge. Hans prydliga skog blir ett enda kaos. Hans kor får inte vara kvar i den utkylda ladugården, hästarna tas om hand.


Sally och Stig-Anders,  Foto © Peter Gerdehag

STIG-ANDERS VAKNAR upp på sjukhuset med fötterna svårt frostbitna, och i själen närmast apatisk. Utan sina hästar har hästmannen till synes inget att leva för.

DÅ, SOM EN ÄNGEL från skyarna, dyker Madelene upp. Som liten lärde hon sig rida och arbeta i jordbruket på Stig-Anders gård. Nu har hon hört hur olyckan drabbat den ensamme mannen och hon har bestämt sig för att försöka hjälpa honom att komma tillbaka till sitt liv som den märklige hästmannen i Råskog.

Läs mer om Hästmannen och köp filmen här http://www.hastmannen.com

Här finns Råskog

[mappress mapid=”8″]