Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert må bra av att äta mer fisk. Problemet är att 80 procent av världens fiskbestånd är fullt utnyttjade eller hotas av överfiskning enligt de senaste siffrorna.


Trålfångst. Foto: Quentin Bates / WWF-Canon

Att vi måste återställa balansen är inte bara en fråga om människans önskan att kunna äta fisk även i framtiden.

Det är också viktigt för ekosystemen och hela den biologiska mångfalden i våra sjöar och hav.


Fiskstim (Caranx sexfasciatus). Foto: Cat Holloway / WWF-Canon

I Världsnaturfonden WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk- och skaldjursprodukter får du som konsument mer information om fisk och skaldjur samt vägledning i hur du kan göra för att välja rätt fisk med tanke på miljön.

Havens ekosystem är oerhört viktiga och ett matskafferi för miljontals människor. Få internationella överenskommelser finns för livet långt ned i djuphaven. Det storskaliga fisket och moderna fiskemetoder har under några decennier kraftigt påverkat situationen.


Svärdfisk (Xiphias gladius) som fastnat i tonfisknät. Foto: Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Många djuphavsarter växer långsamt, förökar sig i ganska hög ålder och kan inte reproducera sig varje år. Arterna är mycket känsliga för intensivt fiske och det tar många generationer för dem att återhämta sig från överfisket.

Kommer Torsken att torska?! Mer Om Torsken: http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsk


Torsk (Gadus morhua). Foto: Erling Svensen / WWF-Canon

Våra öppna oceaner och djuphav är några av planetens sista outforskade områden. För att förhindra att vi förlorar dem för alltid krävs både mer kunskap och handling, anser WWF.

– Djuphaven är vår sista vildmark och är en fantastisk värld som är okänd för de flesta. Tack vare det extra stödet från Postkodlotteriets Project Oceans får WWF en möjlighet att satsa extra för att skydda invånare som den blåfenade tonfisken och de marina sköldpaddorna. En bättre förståelse av det ”stora okända blå” behövs för att kunna skydda djuphavens arter och miljöer, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF.


Atlantisk blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus). Foto: Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Den blåfenade tonfisken i Atlanten löper en stor risk att försvinna på grund av utfiskning och illegalt fiske. Tonfisk färdas långa avstånd över djuphaven för att föröka sig. För att arten ska kunna återhämta sig krävs långsiktiga politiska beslut utifrån vetenskapliga fakta.

Havssköldpaddorna har överlevt i hundratals miljoner år men minskar i antal på grund av bifångster och försämrad havsmiljö. Bifångsterna kan minskas genom att man byter ut J-formade fiskekrokar mot cirkelformade. Men för att det ska ske måste förvaltningen av fisket och kraven skärpas.

WWF vill också skydda känsliga arter som blåfenad tonfisk och marina sköldpaddor genom att etablera marina skyddsområden i haven. Idag är mindre än 1 procent av alla hav skyddade. Det behövs nu större skyddade områden på viktiga platser för att skapa säkra vandringsvägar.

Det här kan vi göra:

Börja köp certifierad fisk eller fisk du vet kommer från en hållbar källa

I längden kommer det att göra en enorm skillnad om en majoritet av konsumenterna köper hållbart fångad fisk. Det gör det mer attraktivt för industrin att fiska på hållbara sätt vilket leder till ett friskare hav och en bättre värld.

Gör ett aktivt val i affären och leta efter certifierad fisk. Om det inte finns någon så fråga varför och be dem att börja tillhandahålla det. Gör samma sak på restauranger.

Håll haven friska

Hjälp till att stoppa föroreningen av haven genom att köpa miljömärkta produkter som exempelvis tvättmedel och rengöringsmedel utan fosfater.

Begränsa klimatförändringarna

Klimatförändringarna påverkar även situationen i haven. Mer koldioxid i luften gör att haven försuras, vilket hotar allt liv i dem. Att spara energi och använda förnyelsebara energikällor är bra sätt att hjälpa haven på.

Stöd organisationerna som kämpar för världens hav

Greenpeace, WWF och MSC arbetar alla på olika håll för världens hav. Gör som PostkodLotteriet och stöd deras arbete.

Läs mer här http://www.wwf.se