Inbjudan till seminarium – ”Renar och rovdjur”


Foto: Sven Skaltje

När och var? 19 november 2010 på Skansen i Stockholm

Det är i renskötselområdet som de största bekymren med rovdjursskador uppstår i Sverige, både privatekonomiskt och för samhället. Seminariet syftar till att belysa den problematik som finns mellan rennäringen och rovdjuren och att diskutera vilka rimliga lösningar som finns. Utan sådana lösningar riskerar den samiska kulturen att urholkas samtidigt som Sveriges möjligheter att hysa livskraftiga rovdjursstammar försvåras.


Foto: Staffan Widstrand

Moderator: Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och författare

Pris: 200 kr inkl lunch och fika under dagen…

Plats: Gustavianska våningen/Solliden, Skansen. För karta se www.skansen.se

Sista anmälan: 5 november 2010

Anmälan och frågor: 0651-411 70 eller linda@de5stora.com