Våga Smida Kurser

Hösten 2004 startade den första Våga Smida kursen i Smedjebacken, tillsammans med NBV Dalarna. Initiativtagare och idéutvecklare var Ann-Kristin Treard som under flera år arbetat med Bergslagens industrihistoriska miljöer, i olika sammanhang. Redan från första kursen, som bestod av 32 deltagare, föddes tanken att starta en smidesförening. Men med ett så överväldigande intresse stod det ganska snart klart, att ingen smedja inom rimligt avstånd från Smedjebacken, skulle kunna svara upp mot efterfrågan. Stålverket, idag Ovako, upplät då temporärt det gamla mediumverket för smidesverksamheten. Efter ett par år av tilltagande verksamhet, upplät företaget det gamla götverket till föreningen Våga Smida, som bildades 2005, för att vi där skulle kunna bygga en mer permanent smedja. Föreningen har idag ett nyttjande avtal med Ovako för användandet av lokalen.

Syfte

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse för järn- och metallsmide. Föreningen skall värna om och verka för att föra smidestraditionen vidare i Dalarna och Bergslagen. Medlemmarna kan använda föreningen som resurs och forum för sitt smidesintresse, antingen som aktiv eller stödjande medlem. I dag har föreningen medlemar på flera orter runtom i Dalarna och Bergslagen.

Smedjan

Här i Stålverkets aldra första götverk, som idag ägs av OVAKO, har företaget upplåtit utrymme till föreningens smidesverksamhet. Här finns utrymme för ett 50-tal personer. Smedjan är öppen för alla medlemmar med smideskunnande. Här är tanken att de som vill smida men inte har tillgång till en egen smedja skall få möjlighet att smida. Givetvis kan även de som har egen smedja vara här och smida.

Aktiviteter och smide

Varje år anordnas, i samband med årsmötet, medlemsmöte med syfte att planera kom-mande aktiviteter, dryfta tankar och ideér. Målsättningen är också att ha gemensamma medlemsmöten under året, med smide och resor till intressanta mål och smedjor. Föreningen har ett nära samarbete med Treard Event/Smide i Bergslagen och tillsammans utvecklar vi aktiviteter och evenemang. Förening samarbetar även med Studieförbundet NBV Dalarna

Läs mer här för mer information!