Ett projekt – En ny djurkorridor som utgörs av en vägtunnel under motorvägen återförenar de berömda Samburu elefanter med en lång isolerad besättning på Mount Kenya.

Projektet är också ett försök att lindra människa och vilda djurs konflikter genom att skydda grödor som samhällen är beroende av för sin överlevnad. Läs mer om Nature.org´s arbete i Kenya i http://www.nature.org/africa.

Se filmen nedan;