Foto: Teo Zetterman/UD

Nödläge i utlandet – vem ringer jag? Hur är säkerhetsläget i Indonesien? Kan jag resa utan pass till Belgien? Behöver jag vaccinera mig mot gula febern om jag ska till Chile? Nu finns UD:s information från världens länder samlas på ett ställe – bara ett klick bort i mobilen.

UD Resklar, Utrikesdepartementets rese-app, ger dig aktuell information och konkreta tips som kan göra din resa trevligare.

I appen får du bland annat information om:

  • läget i landet
  • vad du kan få hjälp med
  • var du kan få hjälp
  • vad du bör göra vid kris i landet
  • viktiga nummer
  • hälsa och vaccinationer
  • varningar
  • vilka länder UD avråder från att resa till

Läs mer här; http://www.regeringen.se/sb/d/14728/a/170950

(Med reservation för att URL-adressen ändras. Sök då på http://www.regeringen.se )