Ett av djurparkens coola djur i sommarvärmen är årets myskoxekalv som sedan en månad följer sin mor i hägnet. Kalven föddes i mitten av juni och kommer att gå tillsammans med flocken under det kommande året.

– Vi vet inte än vilket kön kalven har, berättar Camilla Jönsson, djurparkschef. Myskoxar är inte djur som vi går nära och vi försöker hålla oss lite på avstånd, men kommer att passa på att könsbestämma den inom några veckor då den ändå ska hanteras.

Myskoxen dog ut i Skandinavien för 3000-4000 år sedan och flera försök har gjorts att återintroducera arten. 1947 inplanterades på Dovrefjell i Norge och några djur från denna flock tog sig in i Sverige. Sedan dess har det funnits en mindre grupp myskoxar i Härjedalsfjällen.

– Vi hoppas att våra myskoxar kan bidra till att bevara myskoxen i Sverige, fortsätter Camilla. Myskoxe har ett särskilt avelsprogram inom djurparksvärlden för att kunna bidra till artens överlevnad på global nivå.

Myskoxen är ett oerhört fascinerande djur som är närmast släkt med får och getter och gracila antiloper. De tål temperaturer ner till -50 grader och varje djur fäller cirka 2,5 kilo underull varje år. Ullen är den mest dyrbara i världen!

Läs mer här på deras egen hemsida:  http://skanesdjurpark.se/

KARTA