WaterAids arbete, se filmen..

 

WaterAid arbetar med regeringar, myndigheter, organisationer och lokala samhällen för att hitta de lösningar som lämpar sig bäst lokalt för att tackla problem med vatten, sanitet och hygien. WaterAids arbete handlar bland annat om att hitta den infrastruktur och de tekniska lösningar som gör att rent vatten och sanitet blir tillgängligt även för de fattigaste.

Genom att även arbeta med att förändra de system och regelverk som idag gör att människor saknar tillgång, och genom att skapa opinion där människor själva börjar ställa krav på sina myndigheter att faktiskt leverera rent vatten och sanitet, så skapar vi med ditt stöd förändring.

På deras hemsida (länk nedan) kan du läsa om varför WaterAid arbetar med vatten, sanitet och hygien, i vilka länder man arbetar, hur arbetet går till rent praktiskt, vilka lösningar man förespråkar, vad deras gedigna forskning omfattar och varför deras kombinerade arbetssätt ger så tydliga resultat.

WaterAids hemsida; http://www.wateraid.se