Denna Facebookgrupp startades efter en diskussion på Google+ om denna händelse.
Se; https://www.facebook.com/groups/saveganna/

Vi såg ett systemfel och ville protestera. Nu har gruppen växt och fler ideer kommer upp dagligen. Som medlem i gruppen motsäger vi oss systemet som skapar Gannas situation och har som avsikt att ändra det. I denna stund finns det mer 13 000 medlemmar.


Foto: Urban Andersson

Här är listan som Anna Otto lagt upp för Ganna. Där är mer än 10 000 underskrifter men nu går vi på 20 000!

Sprid gärna denna info genom att puffa inlägget här eller Dela den på din sida.

ZIP-code är ditt Postnummer-

http://www.petitionspot.com/petitions/ganna

FacePage: Save Ganna

Vi har också en liten ”FacePage” till sidan ovan. En sida där man via ”Gillar” snabbt kan lägga in inlägg och stödja Ganna.
https://www.facebook.com/saveGanna