Sápmi sträcker sig över fyra olika länder – Ryssland, Finland, Norge och Sverige. I Sápmi finns skandinaviens urfolk – samerna. Här lever många samer fortfarande med renskötseln som sin viktigaste näring. Sápmi är vidsträckt och här är det fortfarande naturen som styr mycket av tillvaron.

Läs mer här om Visit Sápmi på Hittaupplevelse.se och se fler vackra bilder!