Den 1 Juli 2012 blev Hälsingegårdarna inskrivna på UNESCOs världsarvslista under världsarvskommitténs årliga möte i St Petersburg.


Jon-Lars, foto: Lars Lööv.

– Det var ett glädjande besked! Det är en ära för länet som helhet att utpekas som världsarv. Världsarvsförklaringen betyder att Hälsingegårdarnas kulturarv ska bevaras för all framtid, säger landshövding Barbro Holmberg.


Fogelsjö, foto: Jakob Dahlström.

En delegation bestående av representanter från gårdarna, Länsstyrelsen och Region Gävleborg var närvarande vid världsarvskommitténs möte i St Petersburg.

– Det är fantastiskt att få se Hälsingegårdarna presenteras bland andra världsunika kulturarv. Man känner att vi nu är en del i ett globalt sammanhang. Det är särskilt roligt att så många människor från olika delar av världen har visat ett så stort intresse för Hälsingegårdarna, säger Länsråd Anna-Lena Österborg, som närvarade vid världsarvsmötet.


Pallars, foto: Jakob Dahlström.

Colombia, Sydafrika, Schweiz, Senegal, Japan och Estland var några av de länder som särskilt uttalade sitt stöd.

Läs mer här om Hälsingegårdarna på ListitSweden.se!