Fotograf/Källa:Hasse Schröder

Bilden ovan:
Utmed båda sidor av den grävda delen längs Göta kanal planterades 16 000 träd när kanalens byggdes, vilket gör det till världens längsta trädallé. Kanalträdens uppgift är inte bara att bilda en vacker ram kring kanalen utan de ska med sina rötter dessutom förstärka och stötta kanalbanken.

Världens längsta trädallé är hotad på grund av gamla och sjuka träd, AB Göta kanalbolag gör därför en nysatsning för att uppmuntra fler att bidra till projektet genom att bli trädfaddrar.

Omkring 16 000 träd planterades längs med den grävda delen av Göta kanal när den byggdes. Träden bildar tillsammans på den nästan nio mil långa sträckan världens längsta trädallé. De senaste åren har många träd drabbats av almsjuka och andra sjukdomar som gör att allén är i behov nyplanteringar.

Därför vänder sig Göta kanalbolag nu till allmänheten, både privatpersoner och företag, för att få fler trädfaddrar som bidrar till återplanteringen genom att köpa träd.

Bli trädfadder

Genom att bli trädfadder är man med och bevarar det kulturhistoriska byggnadsverket som Göta kanal är. Ett träd kostar 2000 kronor men det går även att köpa andelar för en mindre summa. Det är en omtyckt gåva vid högtidstillfällen som när man fyller jämnt, dopgåva eller till minne av någon som gått bort. Alla nya trädfaddrar bjuds in till en trädplanteringsceremoni i november månad i Östergötland respektive Västergötland i samband med att planteringen påbörjas.

Nyhet – tilläggspaket för trädfaddrar

Nu kan man som trädfadder beställa ett tilläggspaket och anordna en heldagsaktivitet för familjen, vännerna eller företaget. Paketet kan till exempel innehålla en privat trädplanteringsceremoni med guidning och valfri aktivitet som cykling eller lunch på någon trevlig plats längs kanalen.

Läs allt om Göta kanals trädprojekt på www.gotakanal.se/tradprojekt

Göta kanals trädprojekt

Göta kanal är 19 mil lång och nästan nio mil består av grävd kanal. Utmed båda sidor av den grävda delen planterades 16 000 träd när kanalens byggdes, vilket gör det till världens längsta trädallé. Kanalträdens uppgift är inte bara att bilda en vacker ram kring kanalen utan de ska med sina rötter dessutom förstärka och stötta kanalbanken. Många av de träd som från början planterades längs kanalen är döende på grund av ålder eller sjukdom. Det krävs ett omfattande arbete för att kunna hålla trädallén levande i flera hundra år till. Ett träd kostar 2000 kronor (2000 kronor + moms för företag) och man kan även köpa andelar i träd för 500 kronor styck.

Varje år planterar Göta kanalbolag själva ett större antal träd utöver de som trädfaddrarna bidrar till.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Göta kanal är öppen 4/5-30/9 2012.

Bilden nedan: Symbolen för Göta kanals trädprojekt. Fotograf/Källa:Olle Magnusson/PM reklam
 

Göta Kanal´s Hemsida: http://www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/