Finns så många ensamma, så många ledsna, så många som inte tycker att de duger!
Till alla er; Du vet väl om att du är värdefull! Livet är en upplevelse!