laponia640
Foto: Staffan Widstrand/Ekoturismföreningen

De senaste årens globala tillväxt har drivit upp metallpriserna, vilket i sin tur har resulterat i en svensk gruvboom. Framtida gruvjobb ställs mot unika naturvärden och traditionella näringar som renskötseln.

Den här gången hotas även turismen, och några av Naturens Bästas arrangörer står nu i spetsen för motståndet i norr.

MATTI BERG, EKOTURISMARRANGÖR på det samiska upplevelseföretaget Ofelas Islandshästar & Guideservice, är en av förgrundsgestalterna för motståndet mot Kiruna Irons planerade järngruva i Rakkuri i norra Kalix älvdal sydväst om Kiruna.

renskotsel640
Foto: Staffan Widstrand/Ekoturismföreningen

– DET ÄR HÄR jag har växt upp och det är här som vi idag bedriver vår turismverksamhet. Med ridturer och guidningar visar vi upp områdets unika natur- och kulturvärden för svenska och internationella besökare. Nu hotas lokala arbetstillfällen, som dessutom kan gå i arv till kommande generationer, berättar Matti Berg och fortsätter.

– Och som vanligt är det rennäringen som får ta värsta smällen, eftersom den planerade gruvan kommer att skära av flyttlederna för de renägande samerna i Laevas sameby.

PÅ LÄNGRE SIKT är dock det största hotet enligt Matti Berg att järngruvan i Rakkuri blir ett nav för kommande exploateringar. Detta i ett område som borde ingå i världsarvets Laponias buffertzon och i närheten av den nationalpark som planeras för Kebnekaises högfjällsområde.

Läs mer på Ekoturismföreningens hemsida här!