I år fyller Nordlandsbanan i Norge, som blev högtidligt öppnad av Kung Olav och som sträcker sig från Trondheim till Bodø, 50 år.

nordlandsbananb
Foto: NRK

Nordlandsbanan är hela 729 kilometer långa och har fått allt större betydelse för transporter av passagerare och gods i nordnorge.

nordlandsbananc
Foto: NRK

Det finns planer på att utveckla banan vidare.

nordlandsbanand
Foto: NRK

Varsågoda och tag plats!

nordlandsbanana
Foto: NRK

Här får man följa med Norska Television på en minnesresa: http://nrk.no/nordlandsbanen/