Maj_blomman_barn650
Fotograf/Källa:Anna Sigvardsson

Helt plötsligt är de överallt – barnen som säljer majblommor!

Tisdagen den 16 april är det premiär för Majblommans årliga insamling. Under två intensiva veckor kommer barn över hela landet att sälja majblommor, så ladda fickorna med kontanter. Målet är att överträffa förra årets insamling som slutade på över 53,6 miljoner kronor. Pengarna går till att hjälpa barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Helt plötsligt är de överallt – barnen som säljer majblommor. Majblomman är utan tvekan ett av våra käraste vårtecken. Men blomman är mer än så – tack vare den kan barnhjälpsorganisationen Majblomman arbeta för att ekonomiskt utsatta barn i Sverige ska få det lite bättre, bland annat genom att dela ut bidrag till enskilda barn.

Maj_blomman650

– Vi får varje år in tiotusentals ansökningar från familjer som söker pengar för sina barns räkning. Ofta handlar det om sådant som de flesta av oss tar för givet. Det kan röra sig om kläder, glasögon, en cykel, fritidsaktiviteter. Med ett bidrag från vår insamling kan barnen vara med och dela gemenskapen med sina kompisar i skolan och på fritiden, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblomman.

I år kostar den lilla blomman 20 kr, klisterdekalen 20 kr, kransen 40 kr och pinsen 60 kr.

– Hjälp barn hjälpa barn, uppmanar Lena Holm. Bekräfta och uppmuntra barnen i deras ambition och omtanke.

Majblommans Riksförbund är Sveriges största barnhjälpsorganisation och insamlingen är unik i sitt slag eftersom den bygger på att barn hjälper barn. Förra året deltog barn över hela landet i insamlingen som gav 53,6 miljoner kronor på två veckor. Drygt 80 procent av insamlingen går till Majblommans ändamål.

Genom Majblommans 650 lokala Majblommeföreningar delar vi ut bidrag till enskilda barn som lever i en ekonomiskt utsatt familj. Det kan handla om en cykel, glasögon, kläder och skor, aktiviteter på sommarlovet, terminsavgift och utrustning till fritidsaktiviteter och mycket annat som gör att barnen kan dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Majblommepengar till barn och skolor eller föreningar som deltar delades också ut. Totalt uppgick dessa bidrag till 29,9 miljoner kronor förra året.

Genom Majblommans riksförbund arbetar vi med att driva de frågor som uppmärksammas i de lokala bidragsansökningarna. Ansökningarna ger en tydlig och aktuell bild av hur det är för många barn i Sverige. De frågor som nu är aktuella för Majblomman är problemet med dolda avgifter i skolan, att skolbarn med nedsatt syn inte får glasögon som ett hjälpmedel samt att många barn är utan organiserad omsorg och meningsfulla aktiviteter under sommarlovet. Vi delar ut ett kostnadsfritt studiematerial till alla skolor för att öka kunskap om villkoren för barn som lever i ekonomisk utsatthet. Vi ger bidrag till forskning och driver sommarverksamhet på Galtarö för barn från hela landet. Totalt uppgick dessa bidrag till 13,4 miljoner kronor.

Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Läs mer på http://www.majblomman.se/