Den 4-11 augusti 2013 firar Medeltidsveckan på Gotland 30års-jubileum. Festligheterna kommer att märkas av runt omkring i Visby hela vecka 32.

battleofwisby650

Medeltidsveckan på Gotland startade år 1984 som ett folkbildningsprojekt med avsikt att sprida information om medeltidens liv och leverne. Denna grundtanke finns fortfarande kvar i en festival som nu går av stapeln för trettionde gången, och innehåller över 400 programpunkter över åtta dagar samt attraherar 40 000 besökare. Alltid v.32.

gycklare680

Läs mer på ListitSweden.se här!