Mjölkkornas rätt till sommarbete får inte hotas!

Den svenska djurskyddslagstiftningen kräver sedan 1989 att svenska mjölkkor sommartid ska få gå på bete under 2 till 4 månader.

kossora650

Beteskravet, som är unikt inom EU, är en av de viktigaste djuromsorgsfrågorna som finns i djurskyddsförordningen och var en hjärtefråga för Astrid Lindgren.

Betet ger bättre djurhälsa, friskare klövar, god motion och ger korna god möjlighet att bete sig naturligt.

Nu hotas detta av stora mjölkproducenter, som anser att det räcker med att korna får motion inomhus och att beteskravet begränsar utbyggnaden av en svenska mjölkproduktion.

– Även om kor i lösdrift får motion inomhus, så räcker detta inte för att korna ska få starka ben och ökad rörlighet.

kossorb650

Den som sett ett betessläpp måste också inse att även en ko måste få ha roligt, som Astrid Lindgren krävde.

Många studier visar att djurhälsan förbättras när korna får beta och röra sig över stora ytor!

Arla och andra mjölkproducenter använder gärna betande kor i sin reklam och just betande djur förs ofta fram som ett argument för att välja svenska produkter.

Då är det illa att mjölkproducenter samtidigt strider för att försämra betesrättigheterna. Eller köper in mjölk från Danmark som har en mycket svagare lagstiftning vad gäller bete.

Djurskyddet Sverige har tillsammans med Sveriges konsumenter anmält Bregottreklamen för vilseledande marknadsföring.

Men vi önskar egentligen inte ändra reklamen utan att verkligheten anpassades till reklamen. För alla kor och kalvar borde självklart få beta.

Bidra till kornas välmående du också!

Glada kor på grönbete är en unik svensk företeelse som vi vill slå vakt om. Slå ett slag för kornas välmående du också – bli Djurvän idag. Som medlem i Djurskyddet Sverige, stöttar du Djurskyddet regelbundet med 100 kr per månad.

Djurskyddet Sverige
Virkesvägen 10, 120 30 Stockholm
Vår hemsida: http://www.djurskyddet.se/