Jorden

Idag är bara några få procent av den svenska skogen att betrakta som gammelskog (mindre än 2 % i södra Sverige). Sveriges regering har åtagit sig att skydda och bevara 17 % senast 2020. Men det går trögt. Idag är 2% av all skog nedanför fjällkedjan skyddad och varje år avverkas mer gammelskog. Därför finns Naturarvet – för att ge alla en möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar. Och det är bråttom…

Allmän information

Naturarvet startade 2004 under namnet Ett klick för skogen och arbetar för att bevara svensk gammelskog genom att köpa hotade skogar och bevara dem för evigt. Gammal skog är en livsnödvändig miljö för många växter och djur och det räcker inte att bevara en liten bit gammelskog här och var, utan det behövs större mer eller mindre sammanhängande områden för att säkerställa den biologiska mångfalden.

På Naturarvets hemsida kan du göra ett gratis klick för skogen.

Du kan köpa ett uråldrigt träd som får stå kvar och åldras med värdighet i sin gammelskog, starta en egen insamling, eller bli Skogsfadder och teckna autogiro. Detta var några av de sätt du kan vara med och bevara Sveriges gammelskog – Naturarvet.

Läs mer på; http://www.naturarvet.se/