Fotograf/Källa; Håkan Flank

Söndagen den 29 maj är det Mors Dag här i Sverige. Varför inte låta morsdagpresenten göra lite extra gott? Genom att ge bort en förlossning från Läkarmissionens gåvoshop stöttas insatserna för mödra- och barnhälsovård i Kongo och Tanzania, där antalet som dör i samband med förlossning är bland de högsta i världen. Tack vare svenskt stöd hjälps tusentals varje år. Säkra förlossningar är en självklarhet för oss i Sverige. Men för familjer i utsatta områden kan det vara nästintill en omöjlighet. Biståndsorganisationen Läkarmissionens arbete ger fler kvinnor i Tanzania och Kongo möjlighet att föda i en ren och medicinsk miljö med professionell hjälp. En skillnad som kan betyda allt för både mor och barn.

Många kvinnor i de här områdena föder hemma och för det mesta går det bra. Men om någon komplikation uppstår handlar det helt plötsligt om liv och död. Att ge bort en säker förlossning är därför en extremt meningsfull gåva, säger Eva Nordenstam, informationsansvarig på Läkarmissionen.

LakarMissionen_1200x800_Forlossning02
Fotograf/Källa; Håkan Flank

Både mödradödligheten och barnadödligheten i Kongo hör till de högsta i världen. Enligt beräkningar avlider drygt vart femte barn och antalet föderskor som dör i barnsäng är 1 200 på 100 000 förlossningar. I Tanzania dör 460 mammor per 100 000 barn som föds, på grund av avsaknad av eller för sen tillgång till sjukvård. Fördelarna med att föda på sjukhus är många. Förutom den säkra miljön ges information om preventivmedel och familjeplanering, dessutom vaccineras alla nyfödda barn och deras hälsa kontrolleras och följs upp. Hos den världskände läkaren Denis Mukwege på Panzisjukhuset i Kongo utförs nästan 300 förlossningar i månaden. Sjukhuset har 60 sängplatser, men trots att det är trångt vill många föda här.

Mitt engagemang startade när jag såg hur kvinnorna led och till och med dog i samband med födslar. Det var hemskt och jag kände att jag ville hjälpa till. Vi är därför djupt tacksamma för Läkarmissionens långvariga stöd som ger oss mycket hopp inför framtiden, säger Denis Mukwege.

Ge bort en förlossning i morsdagpresent!
Läkarmissionen ger ekonomiskt stöd till Panzisjukhuset i Kongo och även till Nkingasjukhuset i Tanzania, vilket gör att fler kvinnor får chansen att föda på förlossningsavdelning istället för hemma. Kostnaden finansieras till stor del genom att vi i Sverige köper förlossningar som gåva, exempelvis som morsdagpresent till mammor, partners och vänner.

Här kan du köpa en förlossning!

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2013 förmedlade vi närmare 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på https://www.facebook.com/Lakarmissionen.