Dalsland. Foto; Lasse Forsberg

Turistrådet Västsverige och Västarvet kommer under 2016-2019 att genomföra projektet Hållbar produktutveckling i Västsverige. Syftet är att stärka besöksnäringen i Västsverige genom att skapa kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling. Tillväxtverket har beviljat totalt 3 miljoner kronor i stöd till projektet.

Det finns redan idag stor efterfrågan bland både svenska och utländska turister och researrangörer på produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling. Inom det nya projektet är tanken att också paketera dessa tillsammans med bekvämt boende och lokala måltidsupplevelser. De leder som i första hand kommer att prioriteras är Ätradalsleden, lederna kring Göta kanal samt delar av pilgrimslederna i Västra Götalands län. Målet är att tillsammans med de exportmogna företagen som verkar i anslutning till lederna att utveckla fler lönsamma turistupplevelser.

Dalsland1200
Pilgrimsled Lodose. Foto; Ian Schemper

Vi är jätteglada för denna möjlighet att ytterligare förstärka produktutvecklingen i regionen och ta fram konkurrenskraftiga vandrings- och cykelpaket. Vi vet att det finns en stark efterfrågan på detta såväl nationellt som internationellt, säger Marie Linde, vice vd Turistrådet Västsverige.

Hållbar produktutveckling i Västsverige drivs gemensamt av Turistrådet Västsverige och Västarvet, med de senare som projektägare. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med bland annat besöksnäringsföretag, lokala turismorganisationer, kommuner i Västsverige samt Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund.

Det finns en uttalad vilja från Västa Götalandsregionen att arbeta med besöksnäringen och att stärka samarbetet mellan Västarvet och Turistrådet Västsverige. Nu kommer detta att ske i arbetet med att utveckla produkter kopplade till natur- och kulturturism. Det är med bakgrund i detta, tillsammans med den tydliga efterfrågan på natur- och kulturturismprodukter som projektidén har arbetats fram, säger Marianne Dahlquist, förvaltningschef Västarvet.

Länkar

http://www.vastsverige.com/

http://www.vastarvet.se/