Fotograf: Anton Stenros

Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm är på resa i Bottenhavet och gör i år en snabbvisit i Härnösand. Egentligen var tanken att Tre Kronor skulle återvända till Härnösand först nästa år men en lucka i schemat gjorde det möjligt att göra ett kort besök även i år. Med ombord finns ungdomar från S:t Botvids Gymnasium som får lära sig hur man seglar ett segelfartyg så som man gjorde på 1800-talet samtidigt som de får lära känna Östersjön och de möjligheter som problem som förknippas med vårt unika innanhav.

Program
14 september:
Segling från Örnsköldsvik kl 08:00. Ankomst till Härnösand kl 20:30 ca
15 september
Öppet Skepp kl 13:00-15:00.
Middagskryssning kl 17:00-21:00
16 september
Avsegling kl 09:00. Ankomst till Sundsvall kl 18:00

Öppet skepp på fartyget Tre Kronor af Stockholm. Vi visar och berättar om våra seglingar och vårt arbete för ett rent och friskt Östersjön. Alla är välkomna ombord. Vår besättning berättar om fartyget samt svarar på frågor. Tre Kronor byggdes på Skeppsholmen i Stockholm och sjösattes 2005 med Kronprinsessan Victoria som gudmor. Fartyget byggdes av yrkesmän och i allt väsentligt representerar hon den byggteknik som användes i slutet av 1800-talet. Hon räknas bland kännare som ett av världens mest välbyggda träfartyg. Miljöutställningen ”Ett hav av möjligheter”, som visas i salongen, är en utställning om Östersjön där får man lära sig om hur Östersjön fungerar, samt varför Östersjöns miljö är så känslig. Här visas vad som händer när salt vatten möter sött, olika djurarters utbredning samt förklaringen till döda havsbottnar.

Öppet onsdag 15 september kl 13-15
Segling. För de som vill segla med finns möjlighet att följa med på en heldagssegling från Örnsköldsvik till Härnösand den 13 september. Onsdag den 14 september gör Tre Kronor en fyratimmars middagskryssning i Härnösand och den 15 september blir det ytterligare en heldagssegling till Sundsvall.
Mer info om seglingarna finns här

Ungdomar ombord
Om vi ska lyckas rädda Östersjön måste vi också ha med oss kommande generationer. Ombord på Tre Kronor finns därför ungdomar från alla delar av samhället som ges möjlighet att lära känna och uppskatta Östersjön. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland de som ska ta över förvaltningen av vårt unika innanhav. Tre Kronor erbjuder även ungdomar som studerar till sjöbefäl möjlighet till sjöpraktik ombord och normalt finns två till fyra elever från någon sjöutbildning med ombord.

Tre Kronor i forskningens tjänst
Under sina resor runt Östersjön har Tre Kronor samlat in vattenprover med avseende på läkemedelsrester vilka har analyserats av forskare. Proverna har samlats från Örnsköldsvik i norr till Rostock i söder och S:t Petersburg i öst till Helsingborg i väster. I alla prover hittades någon eller några rester av läkemedel, även mitt ute på Östersjön. Halterna är visserligen mycket låga men läkemedel är problematiska eftersom de är utvecklade för att ha en biologisk effekt samtidigt som de är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning och därför blir kvar i vattnet under lång tid. Läs mer

 

Om Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar vi för en hållbar utveckling för Östersjön. Stiftelsen Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Stiftelsen Hållbara Hav belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid. I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen. Stiftelsen Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. Se www.stiftelsenhallbarahav.org