Kayaking: Fotograf/Källa; Johan Ranbrandt

På den årligt återkommande Adventure Travel World Summit  (ATWS) samlas världens ledande destinationer, företagare och media för att med natur och kultur som främsta konkurrensfördel påverka, lära av varandra och göra affärer. Värd för ATWS 2016 är Anchorage i Alaska. Temat är “Go big – Be bold” vilket är vad Karin Gydemo Grahnlöf och Linda Wasell tar fasta på när de representerar Jämtland Härjedalen.

Under summiten lär vi av de bästa, påverkar med vår kompetens och etablerar kontakter som leder till affärer, vilket är viktigt för att besöksnäringen ska fortsätta att vara en hållbar motor för tillväxt. Vi bedömer att ATTA är en mycket bra plattform för oss att agera på internationellt och helt i linje med vår vision – att vara ledande på naturbaserade upplevelser. säger Karin Gydemo Grahnlöf, Jämtland Härjedalen Turism.

ATWS anordnas av Adventure Travel Trade Association,  ATTA, där Jämtland Härjedalen Turism, utifrån sin roll att företräda branschen i nationella och internationella frågor, har varit medlem sedan 2013. Medlemskapet och tillgången till ATTA’s nätverk har genom åren bland annat resulterat i nytänkande samarbeten och stor medial uppmärksamhet internationellt.

Förutom de 700 delegaterna är även dryga 50-talet resejournalister på plats. Samtliga på jakt efter nya resmål och äventyr att dokumentera. Mötena med media är av karaktären speed-date och det gäller att vara påläst och våga sticka ut hakan för att under några få minuter väcka intresse, göra intryck och bygga framtida relationer.

Att under ett samlat tillfälle kunna pitcha vår fantastiska region direkt mot respress från hela världen är en unik möjlighet som vi väljer att ta tillvara. Syns man inte så finns man inte. Här positionerar vi oss bland världens främsta resmål och tar därigenom större plats på världskartan. säger Linda Wasell, Jämtland Härjedalen Turism.

OM Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.