Välkommen till utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter! Det är en utställning som ger en inblick i hur det är att vara rom – då och nu. Utställningen ger också ingångar till Sveriges övriga fyra nationella minoriteter; judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Målet är att öka kunskapen hos både tjänstemän och privatpersoner om nationella minoriteter i allmänhet och romer i synnerhet, och på måndag den 5 september öppnar utställningen på biblioteket i Tibro. Utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter är en del av projektet Spektrum som drivs av Västarvet – Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarv. Syftet med Spektrum är att synliggöra nationella minoriteter och kulturarvets dolda röster. Spektrum ska också fungera som en plattform för dialog av och med medborgare kring mänskliga rättigheter i relation till våra nationella minoriteter.

Invigning

Utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter invigs på Tibro bibliotek måndagen den 5 september klockan 18:00. Varmt välkommen! Läs gärna mer om Spektrum på www.vastarvet.se/spektrum

Kulturarv, identitet och framtid

Frågeställningar som rör vårt kulturarv i relation till nationella minoriteter blir ofta kopplade till minnen, erfarenheter och identitet. Inte sällan landar vi i diskussioner som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Att arbeta med historia och kultur som pedagogiska utgångspunkter är ett sätt att synliggöra bilden av hur vårt samhälle ser ut – hur vi har det nu och hur vi vill ha det i framtiden.

Vi måste förändra attityder till våra nationella minoriteter och se kopplingen mellan utanförskap och mänskliga rättigheter, säger Monica Gustafsson, från Västarvet och processledare för projektet Spektrum.

Kollektiv konst, föredrag och fördjupad information

Under turnén med utställningen Vi är romer skapades interaktiva workshops med unga konstnärer och skolelever i Trollhättan, Borås och Falköping. Resultatet växte fram till ett kollektivt konstverk som tematiserar mänskliga rättigheter och som också visas i utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter. Med utställningen finns också ett paket som innehåller möjlighet att boka föreläsningar med romska föredragshållare, en föreställning samt fördjupad information om nationella minoriteter på webben. Dessutom bjuder utställningen på både raka fakta och personliga berättelser och intervjuer från Västra Götaland nu och då.

Romer_Utstallning1200x925