Rådjur. Foto; Diego Torres, pixabay.com

Varje dag sker över ett hundratal viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor har ökat runt om i landet. Med appen Viltolycka kan du få en varning i mobilen. Två av tre viltolyckor sker vid gryning och skymning när många djur är aktiva. Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor, följt av älg och vildsvin. Nationella Viltolycksrådets uppdrag är att förebygga och sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. På deras hemsida kan du läsa om viltolycksremsan som du använder för att markera den plats där olyckan har skett. Det gör det enklare för viltvårdare att hitta djuret.

Läs mer om viltolycksremsan

Ladda ner viltolycka-appen
Vissa vägsträckor är farligare än andra. Du kan se var de farligaste vägsträckorna finns i din kommun eller i ditt län på www.viltolycka.se.  Med viltolycka-appen får du fram positioner på kartan där tidigare viltolyckor har inträffat. Har det varit tre eller fler olyckor i mobiltelefonens närhet så ljuder ett alarm i telefonen. Appen kan laddas ner från både Appstore och Android market.

alg_pixabay_1200x800
Älgtjur. Foto; PublicDomainImages, pixbay.com

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka
-Anpassa farten efter väglag och sikt
-Glöm inte bilbältet
-Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
-Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
-Tänk på många djur är flockdjur – finns det en kan det finnas fler
-Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
-Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig

viltolycka_vildsvin850
Vildsvinkultingar. Foto; Alexas Fotos, pixabay.com

Få mer information om hur du kan undvika viltolyckor

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka
-Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln.
-Ta hand om skadade personer.
-Larma polis och räddningstjänst via SOS 112.
-Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS.
-Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt.