Foto; Rose Will

Vitlycke museum är ett upplevelse- och kunskapscentrum för Tanums världsarv. Vi berättar om bronsåldern i Sverige för ca 3000 år sedan och om Unescos världsarvsutnämning av hällristningarna i Tanum. Vi vill öka kunskapen och intresset för den här tidsepoken, landskapet och våra hällristningar. I vår programverksamhet följer vi det gamla bondeåret och nu när höstmörkret faller så bjuder vi in till vi eldfest för att lysa upp och ge oss kraft att tillsammans orka genom den kalla vintern.

Samling runt elden
Kontrollerad eld har enligt arkeologiska fynd funnits åtminstone i 790 000 år. Tämjandet av eld från blixtnedslag och senare eldslagning har radikalt förändrat människans livsvillkor till det bättre. Elden ger ljus och värme och har i alla tider också trollbundit och fascinerat oss, den betraktas som helig, gudomlig och okränkbar. Vi samlas runt elden så som människor gjort i alla tider för att umgås och skapa en festlig stämning tillsammans. Vi ordnar transporter från olika flyktingboenden i Tanum och Strömstad. Vi ser Eldfesten som ett tillfälle för att mötas över gränser och att samlas kring det vi har gemensamt, både kulturellt och mänskligt.

Program för dagen

Kl.11-15
Familjeaktiviteter i Bronsåldersgården, prova på forntida hantverk och pilbågsskytte.

Kl.14.00
Guidning av hällristningarna

Kl.15.00
Redan under bronsåldern fanns ett stort utbyte mellan kulturer i olika delar av världen. Fynd gjorda här i Skandinavien har sitt ursprung i Mellanöstern, mönster och form går igen även i sådant som är producerat lokalt. Konst är och har varit en källa till utbyte och gemenskap i alla tider. Anas Al Khabour, berättar om de gemensamma konstnärliga uttryck som fanns mellan Skandiavien och Mellanöstern under bronsåldern. Anas Al Khabour är forskare och tidigare direktör för National Museum i Raqqa, chef för Raqqa Department of Antiquities and Museums, samt kulturattaché i det syriska kulturcentret i Madrid och är anställd vid Göteborgs universitet, institutionen för historiska studier sedan 2016.

Kl.16.00.
Vi bjuder på varm soppa och bröd. Underhållning på svenska och arbabiska. Spela, dansa, läs dikter, berätta en historia, vi välkomnar alla att bidra till festen på sitt sätt! Maten ordnas i samarbete med Bronze café och restaurang

Kl.17.00
Konsert med musikgruppen Connecting worlds. Fascinerande klanger när Europa, Mellanöstern och Indien möts på scen. Med Anders Hagberg, Ahmad Al-Khatib och Suranja Gosh.

Kl.18.30
Eldgruppen Illumnia visar en magisk eldshow i gränslandet mellan konst och dans. En berättelse om livet, om kärleken och banden som knyter oss samman. Missa inte heller fickling under höstlovet. Att uppleva världsarvet i mörkret med hjälp av en ficklampa skapar en magisk stämning. Under höstlovet vecka 44, och närmare bestämt onsdagen den 2 november ficklar vi tillsammans kl. 17.30. Vi har också aktiviteter i Bronsåldergården, som pilbågsskytte och karda och spinna ull.

För frågor och mer information:
Aleka Karageorgopoulos
Enhetschef;  Vitlycke museum/Västarvet
Tfn: 070-674 49 09