Fotograf/Källa; Niclas Vestefjell

Med fokus på de starkaste upplevelserna i kategorierna adrenalin, friluftsliv, kulturism och gastronomi är adventuresweden.com den nya plattformen som ska stärka attraktionskraften i Jämtland Härjedalen. Hundspann genom snötunga skogar, möten med såväl samisk kultur som fjällrävar, gastronomiska smakupplevelser och skidåkning i den svenska fjällvärlden är upplevelser som utan tvekan platsar på den internationella arenan. Genom adventuresweden.com sätts äventyr och resmål i Jämtland Härjedalen på kartan i den stenhårda konkurrensen med andra stora äventyrsdestinationer världen över.


Fotograf/Källa; Nicklas Blom

Lagom till jul lanserar Jämtland Härjedalen Turism (JHT) den nya digitala plattformen adventuresweden.com där upplevelser paketeras på ett nytt sätt för att locka nationella och internationella besökare. Adventuresweden.com svarar upp mot nya resebeteenden och trender genom att ett traditionellt arbetssätt byts ut mot inspirerande och intressestyrd kommunikation.

Vi vill locka skidåkare, fiskare, vandrare, kulturintresserade och foodies från hela världen. Adventuresweden.com är den digitala plattform vi utgår från men modellen avspeglar sig i samtliga digitala kanaler och arbetssätt. För att nå ut med budskapet strävar vi efter att hitta smarta och effektiva samarbeten tillsammans med influencers, ambassadörer och partners inom olika intressegrupper, säger Fanny Bergman, Jämtland Härjedalen Turism.


Fotograf/Källa; Sandra Lee Pettersson, Gastronomy Jämtland Härjedalen, Joy Event

Progressivt arbete och ett ansvarsfullt förhållningssätt till natur och kultur ligger som en röd tråd genom satsningen. Att belysa det gemensamma ansvaret för att bevara känsliga områden för framtiden är avgörande för långsiktig utveckling.


Fotograf/Källa; Sandra Lee Pettersson

Utbildning och kunskap om turismens påverkan ligger helt i linje med de ökade krav som finns hos kommande generationer. Med rätt hantering är Norden och Jämtland Härjedalen en långsiktig vinnare. Vi har stora möjligheter att fortsätta utveckla besöksnäringen på ett ansvarstagande sätt för att vara det självklara valet för naturbaserade upplevelser även i framtiden. Jämtland Härjedalen är ett riktigt upplevelsemecka – vi sitter på en guldgruva av spännande äventyr och kommer successivt att fylla på sajten med nytt material, fortsätter Fanny.


Fotograf/Källa; Niclas Vestefjell

Plattformen adventuresweden.com drivs av Jämtland Härjedalen Turism i nära samarbete med destinationerna i Jämtland Härjedalen. Finansieringen kommer bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Om Jämtland Härjedalen Turism
Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.