Bilden ovan; Höga Kusten Winter Classic är ett av Sveriges största vinteräventyr på snöskor. Läs mer om Höga Kusten Winter Classic på www.hogakustenwinterclassic.se Fotograf/Källa Höga Kusten Winter Classic

Besöksnäringen i Höga Kusten ser ut att stå inför ännu ett rekordår. Men det finns fortfarande områden att förbättra. I alla fall enligt turismföretagarna själva.

Ska vi locka fler besökare och öka antalet sysselsatta måste vi få bukt med att myndigheterna i allt större utsträckning skänker bort besöksnäringens produkter, säger Jerry Engström från FriluftsByn i Höga Kusten.

Höga Kusten har under de senaste åren blivit en region att räkna med inom Svensk besöksnäring. Under 2016 slogs än en gång nya rekord. Höga Kusten passerade för första gången 300 000 gästnätter och tillväxten bland utländska besökare var högst i Sverige med hela 14,5%.

Nu förbereder sig besöksnäringens företagare för att göra 2017 till ännu ett rekordår, men det finns fortfarande en hel del att förbättra. I alla fall enligt turismföretagarna själva.
Vill vi locka fler besökare och öka antalet sysselsatta måste vi få bukt med att myndigheter i allt större utsträckning skänker bort besöksnäringens produkter, säger Jerry Engström från FriluftsByn och fortsätter, det vore helt orimligt för myndigheterna att öppna gratis frisörsalonger eller kostnadsfria bilverkstäder men inom besöksnäringen har vi kvar en del barnsjukdomar.


Jerry Engström, Friluftsbyn & Höga kusten

Gratis campingplatser och gratis aktiviteter
Det är framförallt myndigheternas gratis ställplatser och gratis turismaktiviteter som besöksnäringens företagare vill ska upphöra eller utföras till ett marknadsmässigt pris. Jerry är förundrad över utvecklingen, inte minst vid Skuleberget, och menar att även om myndigheterna kallar campingen för “rastplats” och leklandet för ”dopgåva” så kvarstår den osunda konkurrensen.
Inför sommaren 2017 ökar man servicen vid sin turismanläggning och gratiscamping med dygnet-runt-öppna toaletter, man investerar miljonbelopp i en Upptäckarpark med fri entré i direkt anslutning till befintliga lekland och man arrangerar sedan tidigare dagliga guidade gratisvandringar på både engelska och svenska för de hitresta turisterna. I en tid då vi behöver fler små och mellanstora turismföretag som kan öka sysselsättningen i regionen har man valt en strategi att ge bort företagens produkter.

En aktör som känt av ökningen av myndigheternas gratisaktiviteter är guideföretaget High Coast Walkabout.
Ökningen av gratis guidade vandringar för både utländska och Svenska turister slår självklart hårt mot oss guideföretag, säger Bengt Wallin som sett en nedgång i och med det ökade utbudet av Naturums gratisvandringar kring Skuleberget och Skuleskogens Nationalpark.

Ett nationellt problem som ökar
Det ökade problemet som företagarna i Höga Kusten upplever bekräftas av konkurrensverket. I en rapport från 2014 konstaterar Konkurrensverket att myndigheter konkurrerar med privata företag i allt större omfattning. Ett av de områden där det råder störst osund konkurrens är just besöksnäringarna restaurang, konferens och camping. Därför uppmanar Konkurrensverket alla offentliga aktörer att utforma en policy om hur de ska undvika att begränsa konkurrensen genom sina säljverksamheter. Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom är kritisk i rapporten
Kommunernas uppgift borde vara att underlätta lokalt företagande, inte att slå undan benen för dem!

Ser fram emot en lösning.
Enligt Jerry borde denna problematik inte vara något nytt då turismföretagarna påpekat detta i ett antal år.
Det pågår många bra initiativ och jag förstår att man vill väl, men paradoxalt nog konkurrerar myndigheterna ut den lokala turismnäringen som stått för en stor del av tillväxten. Inför sommaren 2017 ökar man återigen gratisutbudet och så kan det inte fortsätta, vi måste hitta en lösning, avslutar Jerry.

Läs mer på Jerry´s hemsida; http://jerryengstrom.se/tips-och-tankar/utmaningar-besoksnaringen/