Foto; Friluftsbyn – Bilden; Jerry Engström, till vänster, i sin friluftsby

Aldrig har väl möjligheterna inom Svensk besöksnäring att starta ett turismföretag varit gynnsammare och det behövs fler satsningar.  Står du själv i valet eller kvalet att starta upp något? För det är rätt unika förutsättningar du har genom att starta ett företag som kan erbjuda allt från olika unika naturvistelser till kulturupplevelser. Men det är inte alltid lätt att veta i vilken ände man ska börja. Regler, lagar, ekonomi, tid, personal och vilka aktiviteter man ska satsa på är en djungel att utreda. Som tur är får du nu hjälp av Jerry Engström, att bena ut en del frågor du bör kunna svara på innan  du sätter igång att förverkliga din dröm!

Ja, jag vill läsa mer! Ta mig till frågorna och Jerry Engström!