Fotograf: Jaak T. Arendi
Den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm och Hållbara Hav besöker Norrköping. Värd för besöket är Norrköpings kommun som i samarbete med Hållbara Hav arrangerar programmet för dagarna. Träffa representanter från kommunen, hör Pekingkvartetten spela på däck och se miljöutställning om Östersjön. Det arrangeras segling med Tre Kronor samt öppet skepp.

PROGRAM
13 maj
18.00 briggen Tre Kronor af Stockholm / Hållbara Hav anlöper Södra kajen

14 maj
11.00-15.00 Öppet skepp och miljöutställning ”Ett hav av möjligheter”.
Utställningen är framtagen i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och ger en överblick om Östersjöns uppbyggnad, förutsättningar samt varför Östersjöns miljö är så känslig. Här finner du information om hur vårt vackra innanhav bildades, hur salt vatten möter sött, vilka djurarter som finns var och djuphålors inverkan på syresättningen samt förklaringen till döda havsbottnar. Utställningen ligger även till grund för Hållbara Havs föredrag om Östersjön i briggen Tre Kronors salong. Utställningen visas för allmänheten under ”öppet skepp” samt för inbjudna skolklasser. Plats: Utställningen visas i Tre Kronors salong. Fri entré.

12.00-13.00 Träffa Karin Jonsson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor och Jan-Olov Johnsson (S), ordförande Norrköping vatten och avfall och diskutera miljö och vattenfrågor.

13.00 ”Pekingkvartetten” stråkkvartett från Kulturskolan underhåller på däck (vid dåligt väder, i salongen). Fri entré.

Naturskyddsföreningen finns på plats och informerar om Östersjöns övergödning mm.

16.00-19.00 – Kvällssegling i Bråviken. Tre timmars härlig utfärd med Tre Kronor. Vi sätter segel och provar hur det är att segla en brigg. Besättningen instruerar så att alla som önskar kan vara med. Seglingen avslutas med skeppskockens goda fiskgryta som serveras i briggens salong. Pris 750 kr. Till bokning.

15 maj
08.30-12.00 Skolklasser guidas i miljöutställning och på skeppet Tre Kronor (förbokade visningar).
13.30-15.30 Norrköpings kommun guidas ombord (förbokad visning)
16.00-19.00 Öppet skepp briggen på Tre Kronor af Stockholm. Besättning berättar om arbetet för Östersjön, livet ombord och segling. Fri entré.

16 maj
09.00-18.00 Segling Norrköping – Nyköping.
En hel dags segling med Tre Kronor af Stockholm där alla är välkomna att vara med och delta i arbetet med att segla fartyget. Ingen erfarenhet behövs. Vi visar och berättar så att alla som önskar,kan vara med. Samtliga måltider ingår. Pris 1495 kr. Till bokning.

Genom att segla med Tre Kronor stödjer du Hållbara Havs arbete för Östersjön!

Medverkande aktörer:
Norrköpings kommun, Briggen Tre Kronor, Hållbara Hav, Naturskyddsföreningen, Kulturskolan.

Mer information:
Christina Thimrén Andrews, Hållbara Hav / Briggen Tre Kronor, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, 070-818 82 38.
Karin Faxér, Norrköpings kommun, karin.faxer@norrkoping.se, 011-151 974.

Länk till program – Norrköpings kommuns hemsida
Om Hållbara Hav
Hållbara Hav samarbetar med forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter för att sprida information om miljösituationen i Östersjön och vad vi kan göra för att rädda vårt vackra innanhav. Hållbara Hav bildades 2011 i samverkan med HKH Kronprinsessan Victoria, gudmor till briggen Tre Kronor af Stockholm.

Om Tre Kronor af Stockholm
Tre Kronor af Stockholm sjösattes 2005 på Skeppsholmen i Stockholm och seglar idag som Hållbara Havs budbärare för Östersjöfrågor. Varje år besöker Tre Kronor och Hållbara Hav ca 25 hamnar runt Östersjön och arrangerar utställningar och möten för att sprida kunskap om villkoren för Östersjön och om vad vi kan göra för att bevara det som ett friskt och levande hav.

Ungdomar ombord
Om vi ska lyckas rädda Östersjön måste vi också ha med oss kommande generationer. Ombord på Tre Kronor finns därför ungdomar från alla delar av samhället som ges möjlighet att lära känna och uppskatta Östersjön. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland de som ska ta över förvaltningen av vårt unika innanhav. Tre Kronor erbjuder även ungdomar som studerar till sjöbefäl möjlighet till sjöpraktik ombord.

Tre Kronor i forskningens tjänst
Under sina resor runt Östersjön har Tre Kronor samlat in vattenprover på uppdrag av universiteten. Dessa har analyserats av forskare och ligger bland annat till grund för Hållbara Havs miljöutställningar. Proverna har samlats från Örnsköldsvik i norr till Rostock i söder och S:t Petersburg i öst till Helsingborg i väster.

Om Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Vi belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen. Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. 2016 bildades Stiftelsen Hållbara Hav vars mål är att finansiera projekt för Östersjön både med Briggen Tre Kronor och andra aktörer samt för att internationalisera arbetet.