Foto; Lena Persson

Tusen varma tack för din medverkan med dessa båda vackra bilder, Lena Persson!

Lena är medlem i fotogruppen, ”Dagens Sverigebild”, inne på Facebook, som jag, Carl Stridsberg, driver. Hon är även medlem i min andra grupp, ”Foto i Fokus”. Välkomna in och kika. Bli gärna medlemmar. Grupperna kompletterar varandra bra.


Bilden ovan; Här byggs Timmerflottar vid Klarälvens strand för en flottfärd nerströms.. en mycket avkopplande resa och upplevelse. Foto; Lena Persson

Se även ”Vildmark – Med timmerflotte på Klarälven

Vildmark, erbjuder dig att bygg din egen timmerflotte av enbart stockar och rep och färdas nerför Klarälven. Det blir ett äventyr och en upplevelse som du aldrig glömmer! Ta med hela familjen och varför inte nära och kära?

Fler bilder av Lena Persson

OM KLARÄLVEN
Klarälven i Sverige samt Klara, Femundselva och Trysilelva i Hedmark fylke i Norge utgör en och samma flod som är omkring 460 kilometer lång. Nästan 300 kilometer av floden är belägen i Sverige, främst i Värmland, men även i viss mån i Härjedalen. Klarälven var den sista svenska floden med timmerflottning. Den upphörde först 1991. Det var såväl timmer som massaved som transporterades på detta sätt från både Sverige och Norge via Trysilelva och Klarälven till Skoghall utanför Karlstad. Vid skiljet i sjön Lusten, som en arm (med namnet Ådran) av Klarälven genomflyter, strax öster om Deje och Nedre Ulleruds kyrka nedanför det sista större vattenkraftverket i älven (Dejefors, se ovan), sorterades de olika kvalitéerna och buntades. Därifrån drogs sedan timret efter båt, de så kallade Lustenbåtarna, till slutstationen nere i Skoghall vid mynningen i Vänern av en av älvarmarna (Skoghallsådran) i älvens delta.
Flottning är en mycket energieffektiv transportmetod för timmer, men kan medföra en ökad erosion av meanderbågarna. Tidigare lät man till och med erodera näsen för att få timret i älven.
Numera används älven som turistled istället för flottning och trafikeras av timmerflottar mellan Branäs och Edebäck. Älven lämpar sig dessutom väl för fiske. Laxtrappor eller fisktrappor finns vid några av vattenkraftverken bland annat vid Dejefors kraftverk. Klarälven mynnar i Vänern som är Sveriges största insjö. I Vänern finns ett unikt bestånd av lax med flera olika stammar som lever hela sitt liv i sötvatten.
Källa ( Wikipedia )