Foto/Källa; Aquaria Vattenmuseum

Den 6 juni 1991 slog Aquaria Vattenmuseum upp portarna för första gången. Uppdraget, då som nu, var att utbilda, inspirera och engagera besökare i frågor som rör världens vattenmiljöer och arterna som lever i dem. Sedan Aquaria på Djurgården i Stockholm öppnade sina portar för snart 25 år sedan har man välkomnat miljoner besökare – besökssiffran ligger nu på ca 200 000 gäster årligen. Syftet med verksamheten har från starten varit att väcka engagemang och sprida kunskap om världens vattenmiljöer och arterna, varav flera är hotade, som lever i dem. Museet arbetar aktivt för att förevisa så naturliga miljöer som möjligt och är troligtvis ett av få museer som är sammankopplat med naturen. Varje år söker sig öringar från Stockholms vatten in till Aquaria som är ihopbyggt med Östersjön via en laxtrappa.


Foto/Källa; Aquaria Vattenmuseum

Öppettider
Museet har öppet kl. 10.00-16.30.
Kl. 11.00, 13.30 samt 14.30 är det allmänna visningar av Aquarias djur och miljöer.

Mer info
Aquaria, en värld av vatten, är beläget på Djurgården i Stockholm. Här kan du följa vattnets kretslopp från regnskog till hav via mangroveträsket, uppleva de tropiska ekosystemens rika djurliv och den nordiska naturens undervattensmiljö. En av Aquarias främsta uppgifter är att agera folkbildande. 2015 gästades Aquaria av drygt 200 000 besökare. Aquaria ingår i Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.