Kopparhatten, Skåneleden, Ås till ås-leden etapp 5. Foto/Källa; Sven Persson

Skåne har nominerat en kandidat till Stora Turismpriset 2017, nämligen Skåneleden och dess bakomliggande organisation, Region Skåne. Nomineringen lyder: Skåneleden har genom nytänkande och föredömliga insatser framgångsrikt skapat en attraktiv outdoor-reseanledning året runt och därmed blivit en stark framgångsfaktor för både nationell och internationell turism.


Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Det är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är stiftelsens huvudman. Turistchefen i respektive län erbjuds att delta genom att nominera en kandidat per län, i Skånes fall är det vd på Tourism in Skåne, Pia Jönsson Rajgård, som ansvarar för nomineringen.

En jury bestående av Nina Christensson från Visita, Charlotte Lorentz Hjorth från Krinova, Pehr Palm från Event in Skåne samt representanter från Tourism in Skåne valde ut Skånes nominering. Kommunerna i Skåne har deltagit i arbetet genom att komma in med förslag på nomineringar till juryn. Totalt kom ett femtontal förslag på skånska kandidater in till juryn.

För att bli nominerad ska ett antal urvalskriterier uppfyllas och beskrivas. Det handlar bland annat om innovativt arbetssätt, kvalitetsarbete, samverkan med andra aktörer och hållbarhetsarbete ur samtliga aspekter.

I nomineringen beskrivs bland annat hur Skåneleden har tillgängliggjort den skånska naturens karaktär och styrkor och tagit initiativ till att arbeta tvärsektoriellt i samverkan med andra aktörer för att skapa förutsättningar för hållbar aktivitetsbaserad natur- och kulturturism.

Den nationella vinnaren av Stora Turismpriset får 100 000 kronor, medan respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats. Priset delas ut i samband med SKL-dagen i Stockholm den 7 december.

Skånejuryn bedömde följande:

 • – Nordic Sea Winery
 • – YSB
 • – Ystad Sweden Jazz Festival
 • – Destinationsutveckling Skåne Sydost
 • – Naturum Vattenriket
 • – Skarhults slott
 • – Skånes Djurpark
 • – Wetlandi AB
 • – Tykarpsgrottan
 • – Jonas Westerberg Mötesplats Borstahusen
 • – Karin Mårtensson Malmö Arena
 • – Holy Smoke BBQ
 • – Kulturen i Lund
 • – Sydkustens at Pillehill
 • – Bjärsjölagårds slott
 • – Skåneleden/Region Skåne

För mer information:Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne, 0768-870730

Tourism in Skåne AB  leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren.