Foto; pixabay.comDet är nu i september du har chans att få lyssna på kronhjortens bröl – ett av de mest kraftfulla läten som finns i svensk natur och som närmast kan liknas vid ett lejons rytande. Tidig höst, september. Kronhjortarnas brunsttid. Hjortarnas brölande får nackhåren att resa sig. En naturupplevelse som fler borde få chansen till!

Varför brölar kronhjorten?

Syftet med brölet är dels att verka stor och stark inför rivaler, dels att försöka attrahera hindar, säger Jesper Einarsson vid Svenska Jägareförbundet. Det är också så att brölet triggar igångsättningen av brunsten (parningsvilligheten) hos hindarna (honorna). I konkurrensen om hindarna kan det bli kamp mellan hjortar. Dessa strider, då hjortarna stångas med hornen, kan sluta med att den ene eller båda hjortarna blir skadade eller till och med dödade.

Under brunsten upphör hjortarna i princip att äta. De är fullt upptagna med att söka efter brunstiga hindar och vakta på rivaler. Under en brunst kan en hjort förlora uppemot en fjärdedel av sin vikt. En fullvuxen hjort på 12-14 år brölar som starkast vilket är viktigt för brunsten. Därför krävs en samordning av jakten så att rätt individer finns kvar.

Så här gör du om du vill lyssna till kronhjortsbröl:

– Gå ut i skymningen – helst när det är vindstilla och klart väder.
– Sätt dig någonstans vid ett fält, åker, skogskant eller en våtmark.
– Sitt still när du väntar. Kronhjorten är oerhört duktig på att upptäcka även små rörelser och siluetter.
– Gå ej för nära brunstplatsen så du stör hjortarna.

Under gynnsamma förhållande kan vi människor höra bröl upp till 5-6 km avstånd och de brölar hela natten. Och det är nu, i mitten av september som du har störst chans att få vara med om det På sina håll anordnas även kronhjortsbrölaftnar. Kronhjort finns i nästan alla län i Sverige. Stammen beräknas vara cirka 30 000 kronhjortar totalt.

Se och lyssna till kronhjortsbröl här!