Kata Gård – Varnhem Foto: Västergötlands museum ©

Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna gjort sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet. Här finns ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Kyrkans krypta är kanske Sveriges äldsta bevarade rum! Här finns också en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet – sensationellt tidiga dateringar! Runt omkring ligger de äldre gravhögarna från järnåldern som visar att gårdens historia går långt tillbaka i forntiden.


Inne i Kata Gård Foto: Västergötlands museum ©

Här öppnades i maj 2017 en helt ny spännande informationsbyggnad där modern arkitektur möter 1000-åriga murar. Platsen kallas Kata Gård efter den kvinna som härskade på storgården under vikingatidens slutskede. Våren 2017 öppnades porten till Katas kyrka. Ruinen har nu fått ett skyddande tak som samtidigt är en informationsbyggnad. Här inne kommer utställningen ”Kristna vikingar i Varnhem” att finnas. Huvudfokus ligger förstås på kyrkoruinen med kryptan som ligger väl synlig mitt i byggnaden. Besökarna kan röra sig runt ruinen och se den från alla håll. Ett par modeller visar hur den första träkyrkan och den fullt utbyggda stenkyrkan kan ha sett ut. Genom glaspartier i golvet syns några av gravarna, framför allt Katas fina grav med den runristade gravhällen på norra sidan.

 

I utställningen sätts de spännande utgrävningsfynden och resultaten in i ett sammanhang, både lokalt i Västergötland men också i förhållande till omvärlden. Här berättar vi om vikingatiden i Västergötland, om kristnandet, om resorna västerut, om människorna i Varnhem, om liv och hälsa och om den stora gården som låg här för 1000 år sedan. I parken runt om finns mer att se och uppleva. Här finns tusentals gravar kvar under grästorven på den nästan 4000 kvm stora begravningsplatsen runt gårdskyrkan. Utanför kyrkogården, åt öster och norr, finns spåren av gårdens övriga byggnader. I beteshagen utanför stenmuren syns flera förkristna gravhögar från järnåldern där gårdens folk begravde sina döda innan kristendomen kom.


Kyrkoruinen 2006 Foto: Aerophotos ©

Kontakt
För mer information kontakta museets reception på tel. 0511-260 70/71

Kata Gård och utställningen Kristna vikingar i Varnhem alla dagar t.o.m. 30 september.

Öppet på Kata Gård – Varnhem
1 juni – 31 augusti – öppet dagligen kl. 10-17
1-30 september – öppet dagligen kl. 11-16

Fri entré!

Kata Gård ligger bakom Varnhems klosterkyrka, Varnhem i Skara kommun.