SANKT CLEMENS KYRKA. Foto; Carl Stridsberg

Kyrkan ovan,  även kallad Laholms kyrka är belägen i de äldre delarna av staden som går under namnet Gamleby. Den ursprungliga kyrkobyggnaden uppfördes omkring tiden för stadens grundande. Från år 1225 finns det skriftliga bevis för kyrkans existens, men de äldsta bevarade delarna som finns idag är från 1400-talet. Kyrkan var helgad åt Sankt Clemens, handelsmännens och de sjöfarandes skyddspatron.
Wikipedia gör kulturturism och kyrkosightseeing mer intressant – 173 017 fria kulturarvsbilder uppladdade!
Nu finns det 173 017 nya fritt licensierade bilder på byggnadsminnen och fornlämningar i hela landet att använda på Wikipedia. 156 623 av dem är bilder på kyrkobyggnader. Det här är goda nyheter för oss som ägnar oss åt kyrkosightseeing på ledig tid. Att ge synlighet till din kyrka på världens största fria uppslagsverk online har aldrig varit enklare. Det finns ett stort intresse för kyrkobyggnader, både att besöka och att ta reda på mer om. Många går till Wikipedia, världens största fria encyklopedi och världens femte mest besökta webbplats, för att läsa om historien och ta reda på mer om byggnaden och platsen.


SANKT CLEMENS KYRKA. Foto; Carl Stridsberg

Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet har arbetat tillsammans för att tiotusentals kulturarvsbilder nu ska kunna användas på Wikipedia. För artiklar om det kyrkliga kulturarvet betyder det att det nu finns foton från olika tidsperioder att illustrera med. Det gäller även bilder på kulturarv som inte längre går att fotografera, som t.ex. Lundby nya kyrka. Nu finns det fria digitala bilder före att den eldhärjades 1993.

Detta är resultatet av projektet Kopplat Öppet Kulturarv, KÖK, som drivs av Wikimedia Sverige. Vi har arbetat nära Riksantikvarieämbete i flera månader för att göra bilderna möjliga att använda på Wikipedia och vi är så glada att arbetet burit frukt och att kulturarv nu kan illustreras på Wikipedia, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Du kan även bidra med din kunskap

Wikipediaartiklar läses, skrivs och redigeras dagligen av människor världen över. Artiklarna blir dock både trevligare och mer värdefulla om de också är illustrerade. En bild brukar ju sägas förmedla mer än tusen ord och i artiklar om kulturarv kan bilder vara avgörande för att förmedla kunskap om och förståelse för ämnet. Det finns många som kan mycket om kyrkobyggnaderna i sin egen trakt, som kan se vilket år som ett foto är taget och som kan tillföra viktig information till den digitala bilden.

På Riksantikvarieämbetets K-blogg går Jan Ainali, verksamhetsutvecklare på enheten för digital förmedling, ut och eftersöker hjälp. Han uppmanar alla som känner kulturarven i sin hemort att komplettera och rätta till informationen för samtliga kulturarvsbilder:

– Först och främst kommer bilderna nu att kunna användas i till exempel Wikipediaartiklar. Vi hoppas också att du kan berika informationen om objekten på bilderna, det är mycket värt för oss.

På mediadatabasen Wikimedia Commons finns alla uppladdade kulturarvsbilderna!

 

 

OM Wikipedia
De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på 295 språk och har över 44 miljoner artiklar totalt (2017) och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare. Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.