Besöks- och rennäring går ihop. Fotograf/Källa; Anders Robertsson

Till sommaren möjliggörs satsningen och öppningen av en samisk temapark på Funäsdalsberget i Funäsfjällen. Genom lek och lärande skall man tydliggöra och tillgängliggöra den samiska kulturen.

Parken blir en resa genom samernas kultur och dess olika näringar. Vi vill levandegöra samernas roll i samhället och i utvecklingen av Härjedalen Sameland, berättar Kjerstin Valkeapää projektledare för Lopme Laante.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en samisk turistisk verksamhet som bygger på hållbarhet med långsiktig bärkraft. Det har länge funnits efterfrågan på att tillgängliggöra och skapa tydlighet kring den samiska kulturen i Härjedalen. Besökarna får möjlighet att uppleva och få en inblick i hur samerna levde förr men även hur man lever och verkar i det moderna samhället.

Byggnaderna som kommer att finnas i den samiska parken är en stor kåta i trä med en sammanbyggd reception/butiksdel med traditionellt och modernt hantverk. Den stora kåtan rymmer cirka 60 personer. Här kan man slå sig ner vid brasan och avnjuta en traditionell samisk slow food-lunch gjord på renkött och fisk tillagade över den öppna elden. I en torvkåta berättas historien om hur samerna levde förr. Parken fokuserar dock mycket på hur samerna lever idag, vilket tas i uttryck i ett lekhus för barnen. Utomhus får besökarna möta renen och lyssna till berättelser om hur den lever, vad den äter samt om all den magi och myter som omger den. Här får man även testa på att kasta lasso och mata renar med lav.

Stort fokus läggs vid aktiviteter, anpassade för både barn och vuxna. Produktutbudet kommer att utökas, men inledningsvis väljer vi att fokusera på ett fåtal aktiviteter med kvalitet, avslutar Kjerstin Walkepää.

Fakta Loopme Lante
Lopme Laante är ett gränsöverskridande projekt där samebyarna Handölsdalen, Mittådalen, Skistar Vemdalen, Funäsdalen berg & hotell driver projektet. Finansiärer i projektet utöver dessa är Tillväxtverket, region Jämtland, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun och sametinget. Totalt investeras 12 miljoner kronor i projektet som löper under tre år framåt. Projektägare är den ideella föreningen Lopme Naestie.

OM Funäsfjällen
Funäsfjällen erbjuder Skandinaviens största skidområde. Här finns sex alpina skidområden 300 kilometer längdspår, 610 kilometer skoterleder och nio fjällbyar. Sommartid finns 423 km cykelled, 30 guldturer för vandring samt 200 fjällsjöar och 300 km strömmande vatten på ett och samma fiskekort.