Förintelsens minnesdag 27 januari 2016. Manifestation på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Fotograf/Källa; Juliana Wiklund

Judar utsätts fortfarande för hot, hat och våld – i Sverige, i Europa och runt om i världen. Det är allas vårt ansvar att med full kraft bekämpa antisemitismen, var den än visar sig!

På lördag den 27 januari samlas människor över hela världen för att hedra minnet av de som föll offer för Förintelsen. Runt om i Sverige genomförs ett 150-tal arrangemang. I Stockholm anordnas ljuständning på Raoul Wallenbergs torg och i Stora synagogan talar bland andra statsminister Stefan Löfven och historikern Yehuda Bauer, som bjudits in av Forum för levande historia.

Förintelsens minnesdag är en dag då vi hedrar alla de som mördades under Förintelsen. Judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta och andra grupper som föll offer för den nazistiska regimen. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

Den här dagen är särskilt viktig nu när det är så få överlevande från Förintelsen kvar i livet. Vi har så mycket att tacka dem för. För att de har delat med sig av sina erfarenheter och berättat om faran med nazismen. För att de fortsatt berätta trots att det väcker svåra minnen, säger Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors, som medverkar vid ljuständningen på Raoul Wallenbergs torg och minnesceremonin i Stora synagogan i Stockholm.

I Sverige har Forum för levande historia regeringens uppdrag att främja arbetet med Förintelsens minnesdag runt om i landet. I år uppmärksammas minnesdagen med ett 150-tal arrangemang i form av minnesceremonier, utställningar, musik, föreläsningar och skolprojekt på platser som Råneå, Linköping och Höganäs.
För mer information se vårt minnesdagskalendarium

Inför Förintelsens minnesdag varje år erbjuder Forum för levande historia en utskrivbar miniutställning som kan laddas ned och sättas upp i till exempel skolor och bibliotek. Årets utställning Aldrig mer! Om folkmord handlar om folkmordskonventionen som antogs av FN för 70 år sedan. I anslutning till utställningen har författaren Elisabeth Åsbrink skrivit krönikan The crime of all crimes om juristen Raphaël Lemkin, mannen bakom folkmordskonventionen.

På Raoul Wallenbergs torg i Stockholm anordnas ljuständning kl.17.00 med tal och musik. Medverkar gör bland andra statsminister Stefan Löfven, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Piotr Zettinger, överlevande från Förintelsen.

I Stora synagogan och i S:t Jacobs kyrka i Stockholm anordnas efterföljande minnesceremonier kl. 18.00. I Stora synagogan talar bland andra statsminister Stefan Löfven, historikern Yehuda Bauer och Livia Fränkel, överlevande från Förintelsen och ordförande i Föreningen Förintelsens överlevande. I S:t Jacobs kyrka talar bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Fred Taikon, É Romani Glinda och Johan Rahm, kommunikationschef vid Forum för levande historia.
För mer information se vårt minnesdagskalendarium

OM LEVANDE HISTORIA
Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.