Foto/Källa; pixabay.com

Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i landet under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Västerbotten ökade med hela 4,3 % från 1 748 070 övernattningar till 1 823 838 övernattningar.

Antalet kommersiella gästnätter ökar i Sverige och det är andelen utländska besökare som ökar mest, från 2016 har de utländska besökarna ökat med 4 procent. Västerbottens län visar på större ökningar både på totalen och gällande utländska besökare. Här ökade antalet utländska besökare med hela 5,3 procent, vilket är en ökning med 21 386 gästnätter.

Det är glädjande att se att länet fortsätter att öka, konstaterar Annika Sandström, Regionturismchef Region Västerbotten Turism. Ökningen visar att våra internationella satsningar tillsammans med Visit Sweden och andra partnerskap ger resultat, men det visar också att Västerbottens breda utbud attarheter fler och fler nationella gäster, fortsätter hon.

Region Västerbotten Turism prioriterar två internationella marknader, Tyskland och Nederländerna, som också 2017 hade direkt tillgänglighet till länet via direktflyg från Düsseldorf och Amsterdam. Marknadsinsatserna har gett effekt, båda marknaderna har ökat kraftigt. SCBs preliminära siffror för 2017 visar att antalet gästnätter från Nederländerna ökar med 33,3 procent och antalet gästnätter från Tyskland ökar med 11,7 procent.

Att Västerbottens produkter och utbud är attraktivt på våra prioriterade marknader är något vi känner i samtal med både arrangörer och slutkund, berättar Beatrice Bergqvist marknadsstrateg på Region Västerbotten Turism. Natur, kultur och den svenska livsstilen är något som efterfrågas och något som vi kan erbjuda.

Tyskland är en marknad som vi prioriterat i många år och det är fantastiskt att den fortsätter att växa kraftigt. Den Nederländska marknaden är relativt ny för oss i länet och vi börjar från en låg nivå, men vårt gemensamma arbete tillsammans med destinationsbolag och företag ger god effekt, säger Beatrice.

Fortfarande är de nordiska grannarna Västerbottens flitigaste internationella besökare – där norrmännen utgör den största besöksgruppen.

Det känns helt fantastiskt att vår strategiska arbete fortsätter att ge resultat, säger Annika Sandström. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar besöksnäring i Västerbottens län och vi är glada att vårt gemensamma arbete kan skapa förutsättningar för länets turistföretag, avslutar Annika Sandström.

OM Region Västerbotten

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.