Nu är det klart, belgiska investeringsbolaget CoolPlaces går in och investerar i Arctic Bath. Utöver det investerar den lokala aktören, Peter Engström, i bolaget. Detta innebär att hela finansieringen är i hamn och att det spännande projektet kan öppna redan i slutet av 2018.

Det känns så otroligt roligt. Vi har jobbat länge och hårt för det här och nu äntligen blir Arctic Bath verklighet, säger en av delägarna och grundaren Annkathrin Lundqvist.”

Investerarna som går in i projektet och blir storägare är Maarten Raes och Katia De Vil, tillsammans driver de investeringsbolaget CoolPlaces, men de äger också den belgiska resebyrån NORDIC. Maartens passion för de nordiska länderna gjorde att han startade en resebyrå 2008 för att sälja resor till Norden från Belgien. Idag jobbar 22 personer i bolaget.

Genom åren har jag ju sett både starka och svaga produkter på marknaden, men jag anser att en passion för en produkt kan få den att fungera. Och från första stunden som jag träffade människorna bakom idéen med Arctic Bath så kände jag passion”, säger Maarten och fortsätter:

Det här är ett projekt som jag både som privatperson och som yrkesmänniska kan känna stolthet över att få vara med i. Ingen massturism, utan fokus på kvalitet, originalitet och hållbarhet, som kommer att ge en unik och oförglömlig upplevelse. Jag är helt säker på att det blir en framgång”.

Arctic Bath var ett av få utvalda företag i det nationella besöksnäringsprojektet ”Internationella investeringar i svensk besöksnäring – pilot för utveckling av prospekt” som drivits av Invest in Norrbotten tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board. Bolaget har i och med dess medverkan fått hjälp med att ta fram ett investeringsprospekt samt stöttning och rådgivning längs hela vägen.

Det har betytt jättemycket för oss. Tack vare Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board har vi lyckats lotsa den här idéen från att vara en dröm till att nu bli verklighet ”säger Annkathrin.

Att det skulle bli en internationell turoperatör som slutligen valde att investera i Arctic Bath var inte heller en slump. Redan i tidigt skede gjordes analysen och antagandet att det skulle krävas en annan affärsmodell än den för traditionella investerare – där drivkraften oftast är avkastningen på satsat kapital.

Eftersom Arctic Bath är en småskalig verksamhet valde vi redan innan investeringsprospektet togs fram att vi skulle satsa på en målgrupp där vi kunde locka med andra värden än endast en snabb avkastning. Vi såg turoperatörer och reseagenter som en lämplig investeringsprofil.”, säger Natalie Sidén, projektledare för det nationella pilotprojektet och Investment Manager på Invest in Norrbotten.

Besöksnäringen i Swedish Lapland har de senaste åren blomstrat. Arctic Bath kommer bli en ny reseanledning som lockar internationella besökare världen över.

”Det är reseanledningar som Arctic Bath som vi behöver för att kunna växa ännu mer. Naturnära, småskaliga reseanledningar lockar den internationella gästen till vår region. Där är Arctic Bath ett utmärkt exempel som vi med glädje välkomnar och tillsammans med andra anläggningar i närheten, som Treehotel, får vi en världsprodukt ” säger Erika Mattson, Vd Swedish Lapland Visitors Board.

Nu börjar arbetet med att bygga det flytande hotell och kallbad och ambitionen är att kunna inviga Arctic Bath den första december 2018” säger Annkathrin Lundqvist.

** Projektet ”Internationella investeringar i svensk besöksnäring – Pilot för utveckling av prospekt” är initierat av Business Sweden och Tillväxtverket inom ramen för Besöksnäringens myndighetsgrupp som omfattar 14 myndigheter. Gruppen leds av Tillväxtverket som har nationellt samordningsansvar för svensk besöksnäringsutveckling med uppgift att bidra till att stärka den svenska besöksnäringens konkurrenskraft genom långsiktiga, operativa och lärande insatser. Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board valdes ut att driva projektet på destinationen Swedish Lapland. Arctic Bath var ett av fyra case som valdes ut.

 

OM Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi – samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska.