Foto/Källa; pixabay.com

Västerås besöksnäring når nya rekordnivåer, under 2017 ökade antalet kommersiella gästnätter med nästan 25 % mot föregående år. Genom storsatsningen av nya The Steam Hotel kommer en ny ström av besökare som nu pekar ut Västerås som nästa destination att resa till. Under sommaren var Västerås även Sveriges tredje mest googlade resmål, efter Stockholm och Göteborg.

Västerås hotell och övriga kommersiella boenden har haft en positiv och stark utveckling under året. Ökningen av antalet gästnätter pekar starkt på att Västerås blir en allt mer populär besöksdestination. Under 2017 registrerades 479 792 kommersiella gästnätter, varav 353 720 ägde rum på hotell. Det är en ökning med 25 respektive 15 %. Även gästnätter på stugor, vandrarhem och camping har ökat med närmare 22 %.

Vi har haft en fantastisk gästnattsutveckling under 2017. Tillskottet av The Steam Hotel gav oss en ordentlig skjuts efter öppningen i augusti och vi ser en ny ström av besökare som nu väljer Västerås. Vi ser också företag som nu tittar på Västerås för sina möten i konkurrens med etablerade världsstäder. Antalet gästnätter har ökat även under första halvåret, det vill säga innan öppningen av The Steam Hotel, vilket betyder att vi ökat i stort sett alla månader under 2017, berättar Sofie Lidholm, Utvecklingschef Visit på Västerås Marknad & Näringsliv AB.

Det går bra för Västerås besöksmål
Under 2017 nådde Kokpunkten Actionbad den magiska gränsen och passerade 200 000 besökare. 75 % av besökarna beräknas komma från andra kommuner. Andra besöksmål med en positiv utveckling under 2017 var bland andra Kungsbyns djurpark, Skultuna Messingsbruk, Vallby Friluftsmuseum och Västerås Domkyrka.

Våra besöksmål är en viktig del i den lokala besöksnäringen. Vi behöver starka reseanledningar för att få fler att vilja upptäcka Västerås. Att vi nu kan se den stora utvecklingen för exempelvis Kokpunkten är otroligt glädjande och deras bidrag till besöksnäringen med nästan 75 % besökare utifrån visar hur viktig denna typ av satsningar är för besöksnäringens utveckling, säger Sofie Lidholm, Utvecklingschef Visit på Västerås Marknad & Näringsliv AB.

Västerås är en stark mötesstad och ser under 2017 en fortsatt tillväxt i antalet kongresser. Under 2017 arrangerades 29 större kongresser som totalt genererade ca 10 000 gästnätter, en ökning med nästan 30 % mot 2016.

I slutet av året invigdes Expect Västerås en del av Västerås Marknad & Näringslivs satsning på att visa upp staden för besökare. Ett interaktivt showroom som visar upp Västerås som besöksdestination och etableringsort.

FAKTA BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERÅS 2017

Totala antalet gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping: 479 792 (+25 %)

Internationella gästnätter: 39 693 (+11 %)

Nationella gästnätter: 407 397 (+16,5 %)

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB).

Topp tio besöksmål – Antal besökare (2016)

Kokpunkten Actionbad 201 397 (168 000)
Västerås Domkyrka 196 300 (185 000)
Vallby Friluftsmuseum 180 000 (156 307)
Skultuna Messingsbruk 165 000 (160 000)
Anundshög 150 000 (150 000)
Saluhallen Slakteriet 140 000 (140 000)
Västmanlands läns museum 100 547 (96 613)
Västerås konstmuseum 94 525 (95 013)
Kungsbyns djurpark 60 000 (45 000)
Prison Island 45 000 (34 600)

Västerås Marknad & Näringsliv AB är Västerås stads marknads- och näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt samt bidra till ökad kunskap, fler besökare och etableringar. Bolaget arbetar utifrån två affärsområden; Visit och Invest samt har en enhet för strategiska projekt.