Foto/Källa; Pixabay.com

Nu har Tillväxtverket öppnat upp för ansökningar om medel från ”små- och medelstora företag inom naturturism som vill växa genom att ta emot internationella gäster”. Sammanlagt ska 10 miljoner kronor delas ut i hela landet. Bidragen är en del av regeringens satsning på företag som ägnar sig åt hållbara naturupplevelser och hänger samman med att världskongressen Adventure Travel World Summit äger rum i Göteborg 2019. Tanken är att mässan ska sätta fokus på svensk naturturism då en internationella turoperatörer och media kommer vara i Sverige under kongressen i september 2019. Det är första gången Adventure Travel World Summit kommer till Sverige och kongressen beräknas samla 850 deltagare från hela världen. Förutom att diskutera naturturism kommer de även testa naturupplevelser i stora delar av Sverige.

Källa & Ansökning; Tillväxtverket