Fotograf/Källa Klara Leo

Internationella cykelturister i Skåne är en viktig målgrupp. De stannar längre än genomsnittsbesökaren, bor gärna på hotell och är mycket nöjda med sin vistelse. Det visar en undersökning från Tourism in Skåne.

Den 3:e juni 2019, på World Bicycle Day, kommer Sydkustleden att invigas. En ny nationell cykelled som ska knyta ihop Sydostleden med Kattegattleden längs den skånska kusten.

Sydkustleden kommer att gå mellan Simrishamn och Helsingborg och binder samman de tre nationella cykelturismlederna i Sverige, som tillsammans utgör en total cykelsträcka på 90 mil. Lederna utgör ett unikt erbjudande till nationella och internationella besökare.

Att cykling är populärt bland besökarna i Skåne bekräftas av den målgruppsundersökning som GfK genomfört på uppdrag av Tourism in Skåne AB. Bland dem som varit på semester i Skåne de senaste åren har två profiler brutits ut, nämligen vandrare och cykelturister.

Båda dessa grupper är mycket nöjda med sin vistelse i Skåne, och kommer gärna tillbaka. Liksom vandraren stannar cykelturisten längre än genomsnittsbesökaren, fem till sju dagar är vanligast. Hotell av olika standarder är den boendeform flest angett att man bott på men även hyrd stuga, camping och B&B är populärt. Sommaren är den populäraste tiden, men även andra delar av året lockar.

– ”Att det finns en god infrastruktur för de naturintresserade besökarna är grunden för att Skåne ska kunna ta plats som en naturturismdestination i världsklass. Längs med Sydkustleden får cykelturisten en rad nya upplevelser och reseanledningar helt i linje med efterfrågan”, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne AB.

Kattegattleden och Sydostleden väcker stort internationellt intresse och Kattegattleden utnämndes nyligen till årets bästa cykelled vid mässan Fiets en Wanderbeurs i Holland.

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren.