Foto: Åsa Sjöström, England

Hand to Hand på Fotografiska – om hygien, hälsa och multiresistens
27 sep – 25 nov Fotografiska For Life/Paul Hansen/Åsa Sjöström

Paul Hansen, många gånger prisbelönad och en av världens mest respekterade fotojournalister är nu aktuell på Fotografiska med Fotografiska For Life-utställningen Hand to Hand. Som alltid lyfter dessa utställningar viktiga samhällsfrågor, och Paul Hansen ställer ut med fotografiska berättelser från olika delar av världen med koppling till det livsnödvändiga behovet av tillgången till hygien och vatten.

Dokumentärfotografen Åsa Sjöström har även följt en skola i England som en del i ett stort hygienprojekt att stötta barns personliga hygien och bättre toalettmiljöer.

Otto Cars är FN-expert och senior professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet som i över 20 år engagerat sig i kampen mot multiresistens i Sverige och internationellt. I utställningen bidrar han med sina reflektioner kring detta brännande ämne.


Foto: Paul Hansen, Sverige

Vi hänger alla ihop. Vare sig vi vandrar hand i hand eller vänder oss mot varandra. Vi är beroende av varandra – och varandras möjlighet till god hälsa. Så har det alltid varit – och så kommer det bli ännu mer. Kopplingen mellan hygien och hälsa blir alltmer livsavgörande – för allt fler.

– ”Fotografierna är berättelser från hela världen, såväl Sverige som utvecklingsländer, där vi alla, i olika grad står inför samma utmaningar. Vare sig det handlar om att desinficera händerna på ett svenskt sjukhus eller se till att människor i utsatta delar av världen får tillgång till rent vatten”, säger Paul Hansen.


Foto: Paul Hansen, Haiti

Fotografiska For Life-tställningen Hand to Hand 27 september – 25 november på Fotografiska, med Paul Hansens fotografier och texter, visar kraftfulla och unika berättelser kring dessa utmaningar. Dokumentärfotografen Åsa Sjöström, som arbetar i samma tradition som Paul Hansen, har även följt en skola i England. Skolan är en del av ett större initiativ som går ut på att barn i tidig ålder tränas och lär sig förstå vikten av personlig hygien, samtidigt som själva toalettmiljön prioriteras. Den som så ofta, på många ställen i västvärlden, är så obehaglig att barn undviker att gå på toaletten, med stora konsekvenser på deras hälsa. Essity fungerar som samordnare mellan skola, föräldrar, barn och lokala myndigheter samt hälsoexperter.


Foto: Åsa Sjöström, England

Till exempel innebär den dramatiska ökningen av multiresistenta bakterier just nu ett tyst skifte där vi går in i postpenicillin-eran. En era som få känner till. Där sjukdomar som vi under antibiotikas skyddande vingar lätt kunnat avhjälpa istället kan innebära dödshot. Hela världen står inför stora politiska utmaningar där världens ledare måste ta hotet på allvar. I en brittisk rapport från 2017 spår utredaren Jim O’Neill att från år 2050 kommer tio miljoner människor att dö årligen i obehandlade sjukdomar. Om inget görs.

Då gäller det att den globala medvetenheten om vikten av god hygien ökar. Då gäller det att alla inser att alla måste bidra och ändra sina beteenden för att inte sprida ohälsa. Vare sig det handlar om multiresistenta bakterier eller kolera.

– ”Jag brinner för att visa hur beroende vi alla är av varandra och detta blir än mer tydligt när man spetsar till berättelserna ur ett hygienperspektiv. Dessa bilder är inte låsta av länder och nationalitet av den enkla anledningen att sjukdomar och bakterier inte känner några gränser. De kan lika gärna drabba mig eller mitt barn på ett sjukhus i Sverige som någon annanstans i världen. Att genom fotografi även beskriva de sociala och politiska situationerna runtom i världen för att väcka debatt känns viktigt. Människor långt bort från oss måste också få ett drägligt liv i fred och ges förutsättningar till ett gott liv. Det handlar egentligen om ett upplyst egenintresse. När andra människor har det bra får även jag det bättre. Vi är alla en del av samma planet. Ta ett självporträtt av dig själv från väldigt, väldigt långt håll, då är det planeten jorden du avbildar. Dessa berättelser handlar om oss och den snurrande bit av materia i rymden vi befinner oss på,” säger Paul Hansen.

Otto Cars, senior professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet har i över 20 år engagerat sig i kampen mot multiresistens i Sverige och internationellt. Sedan 2017 är han en av experterna i FN:s samverkansgrupp om antimikrobiell resistens. I utställningen bidrar han med reflektioner kring detta så livsavgörande ämne.

Pauline Benthede, Exhibition Manager Fotografiska, vill trycka på vikten av att använda fotografi för att väcka debatt.

– ”Fotografiska For Life-utställningar drivs alltid av vår passion för att genom fotografi lyfta viktiga samhällsfrågor, ofta sådana som inte annars når fram i bruset. Att vi nu kan påverka utvecklingen positivt till exempel genom att ändra vårt beteende och bli bättre på handhygien visar denna utställning tydligt. Vi gör den i samarbete med hygien- och hälsoföretaget Essity för att ta del av deras breda kunskap i ämnet,” säger Pauline Benthede.

Några siffror:

– 1 400 barn i världen dör varje dag av diarré. En av tre diarréer som orsakar dessa dödsfall skulle kunna undvikas med hjälp av tillgång till tvål och vatten.

– Allt fler oroar sig allt oftare för hygienen och vad bristen på den kan få för negativ effekt på hälsan.

─ 67 procent har undvikit dagliga aktiviteter som att besöka en offentlig toalett, resa med allmänna transporter eller äta street food på grund av rädsla för dålig hygien.

─ I genomsnitt 74 procent anser sig veta vad resistens mot antibiotika innebär; 84 procent i Storbritannien och 64 procent i Frankrike. Färre vet att det viktigaste verktyget i kampen mot multiresistenta bakterier är bättre hygien.

Fakta: Essitys rapport Essentials

OM Fotografiska Stockholm
Fotografiska Stockholm är inte bara världens högst ansedda museum tillägnat fotografiets fantastiska värld. Konceptet omfattar även en internationellt prisbelönt restaurang som utsågs till ”Årets museirestaurang” 2017, samt inspirerande lokaler för olika evenemang, en hyllad akademi och en butik med ett stort urval fotoböcker. Museets kärna är ett stort nätverk av världsledande fotografer, och sedan öppnandet har Fotografiska skapat mer än 170 utställningar med verk av ikoner som Annie Leibovitz, David LaChapelle, Irving Penn, Helmut Newton, Sarah Moon, Nick Brandt, Ellen von Unwerth och Andres Serrano samt många unga, lovande fotografer. Genom att ta ställning i kontroversiella frågor och ta betydligt större ansvar – på fler områden – än vad konstinstitutioner normalt gör har Fotografiska haft ett tydligt inflytande och spelat en aktiv roll i det svenska samhället. Museets mål är enkelt: att genom fotografiets kraft föra människor samman, öka medvetenheten och skapa positiv påverkan, ”To inspire a more conscious world”.
Fotografiska öppnade i Stockholm 2010, men nu växer familjen och museet har stolt offentliggjort expansionen till Whitechapel i London och Park Avenue i New York. Genom att etablera sig där vill Fotografiska omdefiniera den traditionella museiupplevelsen genom att skapa urbana mötesplatser där människor bjuds in att vistas och umgås, inspireras, ifrågasätta det som tas för självklart och växa som individer. Det händer något när du möter konsten – du möter dina medmänniskor och du möter dig själv.