Fotograf; Sandra Lee Pettersson

Jämtland Härjedalen Turism har i år nominerat Storhogna Fjällby AB och Peo Conic till Stora Turismpriset 2018. Storhogna Fjällby vet att satsningar för hela området, både för turister och boende, gynnar den egna verksamheten. Att satsa på nya aktiviteter som breddar utbudet och leder till längre tid på plats och därmed fler gästnätter är något som driver företaget framåt, liksom att vara en god arbetsgivare samt aktiv part och delägare i Vemdalens destinationsutveckling.

Storhogna M är navet

Aktivitetshuset Storhogna M ligger centralt i Storhogna Fjällby i Destination Vemdalen. Här kan alla umgås och aktivera sig efter skiddagens slut. Här finns aktiviteter som bowling, bio, gym, relax, bistro, pizzeria, bar, minilivs och sportshop. Aktivitetshus, tomtförsäljning runt om och en husfabrik i anslutning, drivs av Storhogna Fjäll AB.

Det som är bra för Storhogna Fjällby är bra för Destination Vemdalen

Verksamheten utvecklas kontinuerligt för att vara attraktiv. Genom att Storhogna Fjällby erbjuder en helhetsprodukt, från tomt till färdigt hus samt boende att hyra så är det viktigt att anpassa delarna för en bättre helhet. Företaget marknadsför sig själva, Vemdalen och Jämtland Härjedalen genom att bygga goda relationer med sina kunder och gäster samt genom att vara närvarande och aktiva inom destinationen. I syfte att förlänga säsongen har Storhogna Fjällby bland annat tagit fram en plan för att skapa en cykelpark med cross-country-cykling i anslutning till fjällbyn.

– ”Storhogna Fjällby har en stark egen verksamhet men visar också på många sätt att samverkan med hela destinationen är en viktig väg till framgång. Aktivitetshuset Storhogna M är ett attraktivt nav som ger underlag för säsongsförlängning, som marknadsför och bidrar till omgivande tomtförsäljning och fritidshusförsäljning från den egna husfabriken. Företaget är också aktivt i gemensamma frågor inom destinationen, något som även gynnar den egna verksamheten. De både bidrar och drar nytta av att finnas inom Destination Vemdalen”, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Det är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är stiftelsens huvudman. Alla regionala turismorganisationer erbjuds att nominera en kandidat. De nominerade får 10 000 kronor att använda till en kunskapsfrämjande insats och vinnaren får förutom äran, 100 000 kronor att använda till kunskapsinsatser. Stiftelsens styrelse utser den slutliga vinnaren.

I år är det 25-årsjubileum för Stora Turismpriset och vinnaren kommer att utses under festliga former i samband med konferensen Besöksnäring på Agendan den 6 december på At Six i Stockholm. Konferensen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.