Fotograf/Källa Illustration, Nestorville

Att resa långt med barn kan vara en utmaning för många föräldrar. Nattåget erbjuder en prisvärd, trygg och komfortabel resa till fjällen. Snälltåget och Inlandsbanan tillsammans med destinationerna Hemavan, Tärnaby, Kittelfjäll, Borgafjäll och Dorotea gör vintern 2019 en gemensam satsning och erbjuder medvetna fjällresenärer från södra Sverige ett hållbart och säkert alternativ till fjällsemester i Norrland.

Fjälltåget erbjuder två resor, en vecka 11 och en vecka 12, och har en kapacitet på 240 passagerare per resa i liggvagn med tillgång till restaurangvagn. Snälltåget kommer att köra nattåg från Malmö, via Stockholm, med avstigning längs Inlandsbanan på stationerna i Dorotea, Vilhelmina och Storuman för vidare transfer till fjällvärlden.  Resorna avgår lördag eftermiddag från Malmö med ankomst till fjälldestinationerna dagen efter. Återresa sker söndagen en vecka senare.

Hela tågresan är fossilfri. På Inlandsbanan som inte är elektrifierad körs tåget på förnyelsebart bränsle, RME (raps).  Det kommer erbjudas flera resepaket där tågresan, busstransfer, boende och skipass, alternativt andra vinteraktiviteter beroende på utbudet på destinationerna, ingår. Paketen kommer säljas via destinationerna.

Satsningen är rätt i tiden

Planerna på nattågstrafik från södra Sverige till fjälldestinationerna i Västerbotten är inte nya men nu finns förutsättningar för att göra verklighet av dem.
Det finns ledig tågkapacitet och större tillgång till centralt och backnära boende som inte kräver bil. Att resa med tåg har också ökat i popularitet som ett hållbart och bekvämt alternativ till resande.

–”Den här satsningen är viktig för besöksnäringen som är den starkas växande näringen i landet och väldigt betydelsefull för inlandet. Inlandsbanan har länge haft en ambition att utveckla vintertrafiken på den norra delen av banan vilket ligger i linje med vår vision är att vara en dragkraft som utvecklar inlandet”, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

–”Det har de senaste åren skett en stor tillväxt i den svenska fjällvärlden som bland annat har inneburit fler centrala bäddar, mer aktiviteter och mer besökare över lag. Vår fjälldestination är relativt outforskad för många i södra delarna av Sverige och jag tror att vi genom detta samarbete kommer det väcka ett intresse hos besökare som vill göra ett klimatsmart val i kombination med nyfikenhet på nya genuina fjällområden”, säger Sofi Marberg, verksamhetschef Visit Hemavan Tärnaby.

OM Inlandsbanan

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora. Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan. Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.