Smältande glaciärer, som på bilden ovan i Österrike, blir vanligare om den globala temperaturen stiger över 1,5 grader.
Foto: Michele Depraz / WWF

IPCC, FN:s klimatpanel, presenterar i dag i Sydkorea en ny stor rapport om vad vi kan göra för att begränsa klimatförändringarna. De internationella forskarna och utsända från alla länder är eniga om att vi kan stanna vid 1,5 graders global uppvärmning, om rätt åtgärder sätts in snabbt.

– ”Att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader är avgörande för oss alla –och för våra sårbara ekosystem. För en stor del av världens fattigaste människor är det en överlevnadsfråga. Att det globala forskarsamhället menar att det fortsatt går att klara 1,5 gradersmålet ingjuter därför hopp. Men för att vi ska klara det måste alla krafter sättas in nu, ja omedelbart”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.


”För en stor del av världens fattigaste människor är det en överlevnadsfråga”. Foto/Källa; WWF

Rapporten är nu godkänd av 195 regeringar, däribland Sveriges, och visar vilken omställningstakt som är nödvändig för att kunna stabilisera den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Den visar också vilken klimatpåverkan vi då kan förvänta oss. Arbetet med specialrapporten, som beställdes av världens regeringar som en del av Parisavtalet, har pågått i drygt två år. Den baseras på 6000 artiklar från forskare över hela världen och de övergripande slutsatserna presenteras idag i en kort sammanfattning för beslutsfattare.

Rapporten visar att det finns tydliga vinster med att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 istället för 2 grader och värre. Delar av våra artrika tropiska korallrev kan trots stora störningar ha en chans att överleva vid 1,5 graders temperaturhöjning. Vid 2 graders temperaturhöjning förutspås de tropiska korallreven och dess enorma artrikedom dock att helt försvinna. Dessutom kommer vi regelbundet få uppleva ett helt isfritt Arktiskt hav vid 2 grader. Tre gånger fler insekter riskerar att utrotas lokalt vid 2 grader jämfört med 1.5 grader om de ej hinner förflytta sig i takt med klimatförändringens framfart. Dubbelt så många växter och djur beräknas drabbas vid 2 graders global uppvärmning, baserat på 105 000 studerade arter. Men om temperaturen stabiliseras vid 1.5°C innebär det att uppemot hundratals miljoner fler fattiga människor utsätts för mindre klimatrisker och därmed har en större chans att komma ur fattigdomen, jämfört med vid 2 graders uppvärmning. Och att stanna vid 1,5 grader kan halvera den andel av världsbefolkningen som får uppleva klimatrelaterad vattenbrist.

–”Med dagens ambition är vi på väg mot katastrofala 3 graders global uppvärmning redan innan seklets slut. Det skulle orsaka enormt lidande och även underminera världsekonomin. Denna rapport måste bli en väckarklocka och världens regeringar måste använda den som vägledning . Det framgår tydligt att en dryg halvering av världens utsläpp av växthusgaser till år 2030 är det första steget mot att klara 1,5 graders-målet, vilket har mest positiva bieffekter med andra globala hållbarhetsmål”, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, Världsnaturfonden WWF.

Men han konstaterar också att om det ska gå att genomföra måste arbetet inledas nu:

–”Vi måste sluta investera i en ett fåtal problemsektorer utan i stället satsa på alla de resurseffektiva och cirkulära innovationer och affärsmodeller som kan lösa detta. Detta gäller såväl för utsläpp från transporter, industrier, energiproduktion, som byggnader, städer, skog, jordbruk och mat. Sverige och EU har både stort ansvar och stora möjligheter att gå före i detta klimatarbete”.

Samhällets aktörer måste nu ta fram handlingsplaner som är baserade på den uppdaterade vetenskapens färdriktning och satsa på att växla upp innovationer med stor klimatnytta. Genom en snabbt tillväxt av hundratals innovationer som redan finns inom ett 30-tal områden är en första global halvering av klimatutsläppen till år 2030 möjlig. Men det behövs politiker med förnyat ledarskap för att stabilisera vid 1.5 grader. Även städer, företag och oss medborgare måste göra omställningar om det ska bli verklighet, menar WWF.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change
Ladda ner IPCC rapport här: http://ipcc.ch/
Ladda ner Exponential Climate Action Roadmap här: http://www.exponentialroadmap.org

Infografik över konsekvenserna av temperaturhöjningar

FAKTA WWFs Fem B– fem viktiga områden där du kan minska klimatutsläpp:
BILEN – mer kollektivtrafik och förnybara bränslen!
WWF vill halvera fossila bränslen som används till resande. Vi vill vi se transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen och minska resandet med bil och flyg.

BIFFEN – mindre kött bra för både hälsa och miljö!
Animaliska produkter, som kött, mjölk och ost, står för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Att äta mindre kött och mer till exempel baljväxter, är positivt för miljö och hälsa.

BOSTADEN – mer energisnål vardag!
Nästan 40 procent av all energi som produceras i Sverige värmer byggnader.

BUTIKEN – Shoppa mindre och smartare!
Våra politiker måste underlätta för en minskad och smartare konsumtion men vi kan alla hitta sätt att ändra vår livsstil. WWF vill se en halvering av utsläpp från nyinköpta prylar.

BÖRSEN – spara klimatsmart!
Dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i fossil olja, kol och gas. Fråga din bank efter placeringar som inte bidrar till global uppvärmning.